Screening inför NP-utredning för vuxna

Om du känner att saker och ting i din vardag inte fungerar som de verkar göra för de flesta andra, kan det vara viktigt att ta reda på varför.

Ett första steg i att ta reda på varför problemen i vardagen uppstår är att träffa en legitimerad psykolog för att genomgå en screening/bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan genomföras genom ett fysiskt möte eller videosamtal med psykologen.

Kostnad för privatfinansierad screening:

3 000 kr

Boka screening
Om du inte hittar en tid som passar, vänligen kontakta oss på 08 515 13 410
så hjälper vi dig gärna!

Så här går ett bedömningssamtal till

1

Kartläggning av symtom

Under screeningen/bedömningssamtalet kommer du få svara på olika frågor om ditt mående och livssituation så att psykologen kan kartlägga dina symtom samt behov. Bedömningssamtalets längd är cirka 45 minuter och kan genomföras via ett fysiskt möte på en av våra mottagningar eller genom videosamtal med en av våra psykologer.

2

Rekommendationer för vidare behandling

Utifrån kartläggningen kommer psykologen kunna ge rekommendationer för ditt dig, som neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling eller läkemedelsbehandling.

!

Alla som är intresserade av att genomföra en privatfinaniserad neuropsykiatrisk utredning behöver genomgå ett bedömningssamtal inför utredning.

Om du är patient inom regional vård eller har inkommit till oss via remiss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, behöver du inte genomföra ett bedömningssamtal innan utredningen sätter igång.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning hos oss på Bonliva Care tar max 8 veckor från att egenanmälan/remissen kommer in till oss.

Vem får diagnos?

För att få en diagnos ska symtomen förekommit sedan barndomen och haft en tydlig negativ påverkan på fungerande i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att det däremot finns andra psykiatriska tillstånd eller orsaker som också kan leda till eller orsaka ADHD-liknande symtom, detta är varför att man behöver genomgå en utredning med både psykolog och läkare för att fastställa om man uppfyller kriterierna för ADHD.

Vilka symptom är vanliga vid ADHD?

Personer med ADHD kan ofta uppleva svårigheter att upprätthålla koncentrationen i varierande sammanhang, man kan lätt tappa motivation och intresse vid uppgifter/aktiviteter som man inte tycker är särskilt roliga, det kan vara svårt att komma igång med det man behöver göra och slutföra uppgifter vilket ofta leder till problem i skola och arbetsliv.

Det är också vanligt att ha svårt med planering och organisering, glömma bort saker och ha utmaningar med tidsuppfattningen. Många med ADHD känner sig ofta rastlösa, har svårt att slappna av och kan visa en hög energinivå eller ett större behov av rörelse, särskilt bland barn. Problem med konsekvenstänk och impulskontroll är också vanliga symtom vid ADHD.

Hur vet jag om jag bör genomgå en neuropsykiatrisk screening?

Om du länge har upplevt problem som lett till svårigheter för dig att fungera i vardagen, såsom utmaningar i skolan eller på arbetsplatser, svårigheter i sociala relationer och problem med att klara av vardagliga uppgifter är det viktigt att du kommer i kontakt med sjukvården för att få rätt hjälp. I en utredning kartlägger en psykolog och läkare dina svårigheter och försöker ta reda på vad som kan bidra/orsaka dessa symtom. Syftet med utredningen är att du ska få svar på varför vissa saker blir svåra för dig och vilken hjälp som du behöver. En utredning genomförs alltid av en läkare och psykolog och både barn samt vuxna kan utredas.

Välj region

Välj din eller ditt barns folkbokförda region nedan för att få mer information om hur du söker till Bonliva Care privat eller via remiss.