Remittera era patienter till Bonliva Care

Neuropsykiatriska utredningar utan kötid

Vi utför Neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar såsom ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning på barn, ungdomar och vuxna. Bonliva Care har regionavtal och har mottagningar i Stockholm samt Falun.

Hos oss möts patienten av erfarna psykologer och läkare som arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Differentialdiagnostiska överväganden görs alltid i samband med utredning, vilket innebär att läkarna och psykologerna även tar ställning till andra psykiatriska diagnoser såsom exempelvis depression och ångest.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om hur du remitterar till Bonliva Care!  

hoppande flicka
Neuropsykiatriska utredningar

Remittera till oss!

Inga köer!
På Bonliva Care arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder och i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Oavsett vilken mottagning patienten önskar komma till ska alla remisser skickas till adressen nedan.

För frågor, vänligen kontakta oss på telefon eller e-post.

Adress
Bonliva Care
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

Telefon
073-000 27 70

E-post
mottagning@bonlivacare.se
Kontakta oss
När du skickar din remiss till oss vill vi gärna att den innehåller följande information. Det kommer underlätta och effektivisera ärendet.
  • Frågeställning (så specifik och avgränsad som möjligt)
  • Aktuella symptom, relaterade till frågeställningen
  • Aktuell funktionsnedsättning, relaterad till frågeställningen
  • Anamnes (psykiatrisk, somatisk samt avseende alkohol och droger)
  • Aktuella läkemedelsbehandlingar
  • Differentialdiagnostiska överväganden
  • Journalkopior av relevans
  • Ev. önskemål av mottagning (Falun eller Stockholm)
  • I de fall då patienten behandlas med narkotikaklassade läkemedel önskar vi att behandlande läkare tar ställning till huruvida ett uppehåll i behandling på fyra veckor är genomförbart eller inte
Vid remiss av vuxen
Resultat av rutinprovtagning (inkl. alkoholparametrar) samt drogtestning
Aktuella kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer
Vid remiss av barn
Information rörande huruvida information från skolan inhämtats eller ej. Finns exempelvis ett pedagogiskt utlåtande? Om ja, bifoga detta med remissen
Samtycke till utredning av samtliga vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare, inkl. telefonnummer
Här finns vi
Våra mottagningar

Vi har möjlighet att ta emot patienter i våra egna lokaler i Stockholm och Falun, men vår personal har även möjlighet att tjänstgöra direkt i era befintliga lokaler. Oavsett om insatsen snabbt behöver genomföras för att stävja en växande vårdkö eller om framförhållningen är längre så erbjuder vi samma högkvalitativa tjänst till er som remittent. Med vår breda erfarenhet och stora tillgång till högt kvalitetssäkrad personal har Bonliva Care möjlighet att ta emot ett stort antal remisser enligt överenskommen tidsplan.