Neuropsykiatriska utredningar och psykologiska behandlingar utan kötid

Som vårdgivare kan ni remittera patienter i behov av neuropsykiatriska utredningar eller psykologisk behandling direkt till oss på Bonliva Care – vi har mottagningar i Stockholm, Falun och Skövde. Våra specialistläkare och psykologer hjälper barn, ungdomar och vuxna med utredningsfrågeställningar såsom ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Våra erfarna psykologer och specialistläkare arbetar evidensbaserat och i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I samband med utredning undersöks psykiatrisk samsjuklighet parallellt med att differentialdiagnostiska överväganden görs.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer om hur ni remitterar till Bonliva Care!  
hoppande flicka

Neuropsykiatriska utredningar

Remittera till oss!

Inga köer!
handritad pil ned

På Bonliva Care arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder och i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Oavsett vilken mottagning patienten önskar komma till ska alla remisser skickas till adressen nedan.

För frågor, vänligen kontakta oss på telefon.

Adress
Bonliva Care
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

Telefon
08-515 13 410

När ni skickar er remiss till oss vill vi gärna att den innehåller följande information. Det kommer underlätta och effektivisera ärendet.

  • Frågeställning (så specifik och avgränsad som möjligt)
  • Aktuella symptom, relaterade till frågeställningen
  • Aktuell funktionsnedsättning, relaterad till frågeställningen
  • Anamnes (psykiatrisk, somatisk samt avseende alkohol och droger)
  • Aktuella läkemedelsbehandlingar
  • Differentialdiagnostiska överväganden
  • Journalkopior av relevans
  • Ev. önskemål av mottagning (Falun, Norrköping eller Stockholm)
  • I de fall då patienten behandlas med narkotikaklassade läkemedel önskar vi att behandlande läkare tar ställning till huruvida ett uppehåll i behandling på fyra veckor är genomförbart eller inte
Vid remiss av vuxen
Resultat av rutinprovtagning (inkl. alkoholparametrar) samt drogtestning
Aktuella kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer
Vid remiss av barn
Information rörande huruvida information från skolan inhämtats eller ej. Finns exempelvis ett pedagogiskt utlåtande? Om ja, bifoga detta med remissen
Samtycke till utredning av samtliga vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare, inkl. telefonnummer