Neuropsykiatrisk utredning för vuxen, barn och ungdom i Jönköping

Välkommen till oss. Vi finns i Stockholm, Falun och Norrköping men kan hjälpa dig eller ditt barn oavsett vart i landet du befinner dig. Vi genomför utredningar av ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Vuxen

Vuxen

Du som bor i Region Jönköpings län och är över 18 år behöver antingen en remiss från en vuxenpsykiatrisk mottagning eller habilitering, alternativt finansieras utredningen privat via egenanmälan.

ADHD Utredning via remiss

Då vi har regionavtal kan vi ta emot dig genom Riksavtalet och det fria vårdvalet. Det betyder att du endast betalar patientavgift när du remitteras från din vårdgivare.  

Står du redan i kö för en neuropsykiatrisk utredning? Ta kontakt med vuxenpsykiatrin alternativt habiliteringen och be dem skicka remiss till oss på Bonliva Care.  

Står du inte i kö för neuropsykiatrisk utredning? Upprätta en kontakt med vuxenpsykiatrin eller habiliteringen för bedömning. Därefter kan remiss skickas till oss.

Utredning via egenanmälan

Du har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv, eller din arbetsgivare, står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Egenanmälan vuxen
barn

Barn

Barn som bor i Region Jönköpings län behöver antingen en remiss från en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller habilitering, alternativt finansieras utredningen privat via egenanmälan.

ADHD Utredning via remiss

Då vi har regionavtal kan vi ta emot barn och ungdomar genom Riksavtalet och det fria vårdvalet. Alla besök är kostnadsfria.  

Står ditt barn redan i kö för en neuropsykiatrisk utredning? Ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen och be dem skicka remiss till oss på Bonliva Care.  

Står ditt barn inte i kö för neuropsykiatrisk utredning? Upprätta en kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen för bedömning. Därefter kan remiss skickas till oss.  

Utredning via egenanmälan

Ditt barn har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Egenanmälan barn