Medicinsk behandling för barn och ungdom

Har ditt barn genomfört en neuropsykiatrisk utredning hos oss på Bonliva Care? Som privatbetalande patient erbjuder vi hjälp med insättning av lämplig medicinering vid ADHD.

  • Digitala insättningssamtal – få hjälp vart du än bor i landet
  • Vi anpassar uppföljningslängden efter dina önskemål
  • Ring oss direkt på 08 515 13-410 om du inte hittar tider som passar dig

Osäker på ditt behov av vård?
Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Om du känner dig osäker på om du behöver hjälp och vilken typ av stöd som skulle passa dig bäst, erbjuder vi kostnadsfria rådgivningssamtal. Ett kostnadsfritt rådgivningssamtal ger dig en bra start och vägledning för din specifika situation.

Vi hjälper er med rådgivning och receptförskrivning av ADHD-medicin

Vår behandlingsprocess börjar med du som vårdnadshavare som skickar in en egenanmälan gällande ditt barn för läkemedelsbehandling och därefter sker ett digitalt obligatoriskt bedömningssamtal med en av våra läkare.

Efter genomfört bedömningssamtal sker läkemedelsinsättning vilket möjliggör att patienten snabbt kan komma igång med din läkemedelsbehandling. Uppföljningar med sjuksköterska och läkare sker sedan under sex eller tolv månader med möjlighet till dosjustering.

Priser

Bedömningssamtal med psykiater:

2 195 kr

Insättning samt sex månaders uppföljning med psykiater och sjuksköterska:

5 900 kr

Kompletterande läkarsamtal (vid behov efter avslutad uppföljning):

1 495 kr

Om ditt barn är i behov av en längre uppföljning än sex månader kommer ett individanpassat upplägg tas fram i samråd med läkare.
Observera att eventuell kostnad för provtagning kan tillkomma.

Komplett guide: Läkemedelsbehandling för ADHD vid Bonliva Care

Välkommen till vår utförliga guide om läkemedelsbehandling för ADHD hos Bonliva Care, presenterad av Antonia Risberg, Medicinsk ledningsansvarig läkare och specialist i psykiatri. I den här videon tar Antonia dig igenom allt du behöver veta om hur vi hanterar medicinering för både barn, ungdomar och vuxna med ADHD-diagnos. Vi täcker allt från de vanligaste preparaten och hur de fungerar till insättning, dosjustering och viktiga livsstilsanpassningar.
Information för dig som överväger eller redan påbörjat läkemedelsbehandling för ADHD.

Viktig information

Vill du boka tid för medicinsk behandling är du välkommen att ladda ned och skicka in ifylld blankett för egenanmälan.
Har du frågor vänligen kontakta oss på mottagning@bonlivacare.se eller via telefon 08-515 13 410.

Vanliga frågor om medicinsk behandling av barn och ungdomar

Vilka typer av läkemedel används vanligtvis för att behandla ADHD?

De mest använda läkemedlen för behandling av ADHD är centralstimulerande medel, såsom metylfenidat och amfetaminsalter. Dessa läkemedel hjälper till att öka och balansera nivåer av vissa neurotransmittorer i hjärnan, vilket kan förbättra uppmärksamhet och minska impulsivitet och hyperaktivitet. I vissa fall används även icke-stimulerande läkemedel, som atomoxetin, särskilt när patienter inte tål eller inte svarar på stimulantia.

Finns det biverkningar av ADHD-läkemedel som man bör vara medveten om?

Ja, som med alla läkemedel finns det risk för biverkningar. Vanliga biverkningar av stimulantia inkluderar minskad aptit, sömnsvårigheter, huvudvärk och magbesvär. Icke-stimulerande läkemedel kan orsaka trötthet, magsmärtor och humörsvängningar. Det är viktigt att diskutera potentiella biverkningar med en läkare, som kan hjälpa till att väga för- och nackdelar och hitta den mest lämpliga behandlingen.

Hur snabbt kan man förvänta sig resultat från ADHD-läkemedel?

Effekterna av centralstimulerande läkemedel kan ofta märkas inom kort tid efter att behandlingen påbörjats, ibland redan inom några timmar. Icke-stimulerande läkemedel kan dock ta längre tid, ibland flera veckor, innan full effekt uppnås. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med en läkare för att övervaka effekterna och göra eventuella justeringar i doseringen.

Hur länge behöver man vanligtvis fortsätta med läkemedelsbehandling för ADHD?

Behandlingens längd varierar från person till person. Vissa individer kan behöva läkemedel under en kortare period, medan andra kan ha nytta av långvarig behandling. Beslutet att fortsätta eller avbryta läkemedelsbehandlingen bör alltid göras i samråd med en läkare, som kan utvärdera individens behov och svar på behandlingen. Regelbunden uppföljning är viktig för att säkerställa att behandlingen fortsätter att vara effektiv och säker.