Medicinsk behandling för barn och ungdom

Om ditt barn genomfört en neuropsykiatrisk utredning hos oss på Bonliva Care kan ni via privat finansiering få hjälp med insättning av lämplig medicinering vid ADHD.

Om du inte hittar en tid som passar, vänligen kontakta oss på 08 515 13 410
så hjälper vi dig gärna!

Vi hjälper er med rådgivning och receptförskrivning av ADHD-medicin

Vår behandlingsprocess börjar med ett obligatoriskt bedömningssamtal med en av våra psykiatrer, antingen digitalt eller på någon av våra mottagningar i Stockholm eller Falun. Detta samtal kan innebära urin- eller blodprovstagning för att säkerställa säker medicinering.  

Vid godkänd bedömning, planeras ett insättningssamtal för att fastställa lämpligt läkemedel och dos. Uppföljning sker sedan under sex eller tolv månader med möjlighet till dosjusteringar.

Vid fysiska besök kan läkemedelsinsättning ske direkt och uppföljningen fortsätter som beskrivet. Du väljer uppföljningens längd utifrån ditt barns behov.

Priser

Bedömningssamtal med psykiater:

2 195 kr

Insättning samt sex månaders uppföljning med psykiater och sjuksköterska:

5 900 kr

Kompletterande läkarsamtal (vid behov efter avslutad uppföljning):

1 495 kr

Om ditt barn är i behov av en längre uppföljning än sex månader kommer ett individanpassat upplägg tas fram i samråd med läkare.
Observera att eventuell kostnad för provtagning kan tillkomma.

Viktig information

Vill du boka tid för medicinsk behandling är du välkommen att ladda ned och skicka in ifylld blankett för egenanmälan.
Har du frågor vänligen kontakta oss på mottagning@bonlivacare.se eller via telefon 08-515 13 410.

Vanliga frågor om medicinsk behandling av barn och ungdomar

Vilka typer av läkemedel används vanligtvis för att behandla ADHD?

De mest använda läkemedlen för behandling av ADHD är centralstimulerande medel, såsom metylfenidat och amfetaminsalter. Dessa läkemedel hjälper till att öka och balansera nivåer av vissa neurotransmittorer i hjärnan, vilket kan förbättra uppmärksamhet och minska impulsivitet och hyperaktivitet. I vissa fall används även icke-stimulerande läkemedel, som atomoxetin, särskilt när patienter inte tål eller inte svarar på stimulantia.

Finns det biverkningar av ADHD-läkemedel som man bör vara medveten om?

Ja, som med alla läkemedel finns det risk för biverkningar. Vanliga biverkningar av stimulantia inkluderar minskad aptit, sömnsvårigheter, huvudvärk och magbesvär. Icke-stimulerande läkemedel kan orsaka trötthet, magsmärtor och humörsvängningar. Det är viktigt att diskutera potentiella biverkningar med en läkare, som kan hjälpa till att väga för- och nackdelar och hitta den mest lämpliga behandlingen.

Hur snabbt kan man förvänta sig resultat från ADHD-läkemedel?

Effekterna av centralstimulerande läkemedel kan ofta märkas inom kort tid efter att behandlingen påbörjats, ibland redan inom några timmar. Icke-stimulerande läkemedel kan dock ta längre tid, ibland flera veckor, innan full effekt uppnås. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med en läkare för att övervaka effekterna och göra eventuella justeringar i doseringen.

Hur länge behöver man vanligtvis fortsätta med läkemedelsbehandling för ADHD?

Behandlingens längd varierar från person till person. Vissa individer kan behöva läkemedel under en kortare period, medan andra kan ha nytta av långvarig behandling. Beslutet att fortsätta eller avbryta läkemedelsbehandlingen bör alltid göras i samråd med en läkare, som kan utvärdera individens behov och svar på behandlingen. Regelbunden uppföljning är viktig för att säkerställa att behandlingen fortsätter att vara effektiv och säker.