Boka samtal
med en psykolog

Vi erbjuder beprövade psykologiska behandlingar för vuxna med bland annat stress, ångest, depression och andra besvär.

  • Snabb hjälp - inga väntetider
  • Träffa psykolog digitalt eller på plats
  • Unik behandlingsplan utifrån dina behov
  • 45 minuter långa sessioner
  • Från 1 350 kr per tillfälle

Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal för att diskutera vilken typ av stöd som skulle passa dig bäst.

Redo att ta första steget mot en psykologisk behandling?
Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Om du känner dig osäker på om du behöver hjälp och vilken typ av stöd som skulle passa dig bäst, erbjuder vi kostnadsfria rådgivningssamtal. Ett kostnadsfritt rådgivningssamtal ger dig en bra start och vägledning för din specifika situation.

Jag har alltid vetat att jag är annorlunda, som att jag var en utomjording som försökte passa in med vanliga människor. När jag fick min diagnos var det först en lättnad men sedan en sorg över de år som gått förlorade och hur mitt liv hade sett annorlunda ut om jag fått diagnosen tidigare.
Lina / Nyligen diagnostiserad med ADHD
Jag och mitt barn fick ett respektfullt bemötande och vi fick ett stort förtroende för utredarnas kompetens. Vi kände oss lyssnade på och förstådda.
Förälder till ungdom som genomgått en NP-utredning
För första gången på 10 år inom vården så förstod både läkare och psykolog mig.
35-årig patient
Mottagandet och känslan av att bli lyssnad på. Underbara vovven som fick min son att öppna upp sig och därigenom fick psykologen möjlighet att få svar på alla sina frågor. Är så tacksam att detta var möjligt att genomföra så smidigt.
Förälder till ungdom som genomgått en NP-utredning
Jag tar med mig att dom verkligen såg till och pratade till mitt barn och inte över mitt barn.
Förälder till barn som genomgått en NP-utredning
Är så glad över att de var just de utredare vi fick träffa. Bemötandet, informationen, förståelsen och det fina mottagandet vi fick gjorde oss i familjen att känna oss trygga.
Förälder till ungdom som genomgått en NP-utredning
Upptäck patientappen

Utvecklad för att hjälpa dig må bättre

Med Bonliva Care får du skräddarsydd psykologisk behandling för dina behov direkt i mobilen. Behandlingen består av samtal, övningar och stöd av psykolog.

Digitala eller fysiska samtal

Bestäm själv hur du vill träffa din psykolog. Välj videosamtal eller på mottagning, det viktigaste är att det passar dig.

Följ din hälsoutveckling

Få insikter och förstå ditt välmående bättre genom att följa en intuitiv och visuell hälsokurva under behandlingen.

iPhone mockup

Anpassad behandlingsplan

Skräddarsydd för dig – din psykolog skapar en unik behandlingsplan baserad på dina specifika behov.

Övningar och verktyg

Tillgång till riktade resurser och övningar för att stötta och förstärka din behandling mellan psykologsamtalen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder beprövade psykologiska behandlingar för vuxna för de flesta sökorsaker och psykiatriska problem. Våra psykologer har olika bakgrund och specialistområden, vilket gör att vi kan ge varierade behandlingsmetoder och skräddarsy behandlingen utifrån dina behov.

Sessionslängden och antalet träffar i behandlingen kan se olika ut, beroende på vad du söker för och den behandlingsmetod som används. Vanligtvis är sessionstiden 45 minuter och en behandlingsserie består av 8-20 träffar. I samråd med din psykolog bestämmer du hur ditt upplägg ska se ut, med möjlighet för anpassning baserat på dina framsteg och behov.

Du kan träffa psykolog via vår digitala plattform/app eller genom fysiskt möte på mottagning.

Boka tid med psykolog
Integration icon

Stress & utmattning

Låt en psykolog hjälpa dig att hantera stress och utmattning på ett hållbart sätt
Läs mer
Integration icon

Depression

Arbeta med en psykolog för att lindra symtomen och navigera mot ett bättre tillstånd.
Läs mer
Integration icon

Ångest

Få stöd och verktyg för att hantera och minska din ångest med hjälp av en psykolog.
Läs mer
Integration icon

Trauma och PTSD

Bearbeta trauman och minska symtomen av PTSD i ett säkert och stödjande sammanhang.
Läs mer
Integration icon

Familjeterapi

Förbättra dina relationer eller hitta balans i ditt parförhållande genom professionell vägledning.
Läs mer
Integration icon

Missbruk

Hitta styrkan att övervinna ditt missbruk med stöd och hjälp från en erfaren psykolog.
Läs mer
Integration icon

Coachning

Förbättra din mentala styrka och självkänsla genom coachning från våra erfarna psykologer.
Läs mer
Integration icon

Fobier

Tillsammans med en psykolog kan du möta och övervinna dina fobier på ett tryggt sätt.
Läs mer

Är du vårdnadshavare och vill boka tid åt ditt barn?

Om du vill boka en psykologtid för ditt barn, är du välkommen att antingen boka tid online, eller ladda ned och skicka in ifylld blankett för egenanmälan. Har du frågor vänligen kontakta oss på mottagning@bonlivacare.se eller via telefon 08-515 13 410.

Vanliga frågor om psykologisk behandling för vuxna

Vad innebär psykologisk behandling?

Psykologisk behandling, ofta kallad terapi eller samtalsterapi, är en behandlingsmetod där en legitimerad psykolog eller utbildad terapeut använder samtal och olika tekniker för att hjälpa individer att förstå och hantera sina tankar, känslor och beteenden. Detta kan inkludera metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, eller familjeterapi, beroende på individens specifika behov och problematik.

Hur länge varar en psykologisk behandling?

Längden på en psykologisk behandling varierar beroende på individens unika behov och de mål som sätts upp tillsammans med psykologen. Vissa kortvariga terapiformer som KBT kan vara i några veckor till några månader, medan andra, mer djupgående terapiformer kan pågå längre. Det är viktigt att ha en öppen dialog med din psykolog om förväntningar och framsteg.

Hur vet jag om jag behöver psykologisk behandling?

Psykologisk behandling kan vara till hjälp om du upplever emotionella svårigheter, ångest, depression, relationsproblem, beteendemässiga problem, eller andra utmaningar som påverkar din livskvalitet. Det är också ett användbart verktyg för personlig utveckling och självkännedom. Om du känner dig osäker, kan du börja med att prata med din vårdgivare eller en psykolog för att få vägledning.

Vilka är de vanligaste formerna av psykologisk behandling?

De mest förekommande formerna av psykologisk behandling är kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden; psykodynamisk terapi, som utforskar hur tidigare erfarenheter påverkar nuvarande beteende; och interpersonell terapi, som fokuserar på att förbättra kommunikation och relationer. Andra metoder kan inkludera mindfulness-baserad terapi, systemisk terapi (familjeterapi), och gruppterapi. Valet av terapiform beror på individens behov och problematik.

Är du redo att få hjälp?

Du kan träffa en psykolog via vår plattform/app eller genom fysiskt möte på mottagningen.

Boka tid med psykolog