Neuropsykiatrisk utredning för barn och ungdomar

Förstå orsaken till ditt barns vardagsutmaningar. En neuropsykiatrisk utredning kan vara till hjälp för att fastställa om det finns en neuropsykiatrisk problematik som förklarar ditt barns svårigheter. Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar för att diagnostisera tillstånd som till exempel ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. 

Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal för att diskutera hur vi bäst kan stödja er, vare sig ni önskar betala för utredningen privat eller behöver hjälp med att komma in via remiss.

 • Börja med ett kostnadsfritt rådgivande samtal
 • Inga vårdköer – få hjälp inom två veckor
 • Medicinsk behandling vid ADHD-diagnos

Så här går utredningen till

1

Samtal med psykolog och läkare

Under utredningen får ditt barn träffa en legitimerad psykolog och psykiater där hen kommer få svara på olika frågor om sitt mående och fungerande i vardagen.

2

Frågeformulär och psykologiska tester

Inför besöket hos psykologen kommer du och ditt barn få fylla i olika frågeformulär. Formulären används för att kartlägga barnets symtom. Hos psykologen kommer ditt barn även genomgå psykologiska tester. Resultatet från testerna är en del av underlaget i bedömningen för att förstå barnets styrkor och svagheter.

3

Anhörigintervju

Om det är möjligt kommer psykologen även genomföra en anhörig intervju för att få ytterligare information om på vilket sätt ditt barns svårigheter kommer i uttryck i vardagen (vilket alltid görs i samtycke med dig som vårdnadshavare). I samband med besök hos läkare och psykolog kommer man också genomföra alkohol- och drogscreening.

4

Omfattning och tid

En utredning tar mellan 8-12 veckor att genomföra (från första besöket). Utredningen består av både fysiska besök med läkare och psykolog samt samtal via telefon och/eller videolänk.

5

Efter utredningen

Efter avslutad utredning kommer psykologen kalla dig och ditt barn till ett möte där ni får ta del av resultatet från utredningen, vilket kallas för ”återgivningssamtal”. Under återgivningen kommer ni få reda på om det är så att ditt barn har en neuropsykiatrisk diagnos, annat psykiatriskt tillstånd (exv. depression och ångetsyndrom) eller om dproblemen kan förklaras av andra orsaker. Under återgivningssamtalet kommer du och psykologen prata om vilka insatser som kan hjälpa ditt barn utifrån resultatet från utredningen, ex. medicinering, psykologisk behandling och/eller annat typ av stöd.

6

Skriftligt utlåtande

Psykologen och läkaren sammanställer resultatet från utredningen i ett skriftligt utlåtande som postas hem till er eller som  kan hämtas på mottagningen. Utlåtandet sparas även i ditt barns journal.

Kostnad för privatfinansierad utredning

En privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning kostar

32 500 kr

I priset ingår bedömningssamtal, provtagning, samtliga besök hos psykolog och läkare, alkohol- och drogscreening, återgivningssamtal, skriftligt utlåtande och uppföljande samtal (30 min via videolänk).

Redo att ta första steget mot en neuropsykiatrisk utredning? 
Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Om du känner dig osäker på om du behöver hjälp och vilken typ av stöd som skulle passa dig bäst, erbjuder vi kostnadsfria rådgivningssamtal. Ett kostnadsfritt rådgivningssamtal ger dig en bra start och vägledning för din specifika situation.

Vanliga frågor om neuropsykiatriska utredningar

Hur lång tid tar en NP-utredning?

Varje neuropsykiatrisk utredning är unik och varierar därför i tid. Så hur lång tid en utredning för ADHD/ADD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning tar är svårt att ge ett exakt svar på.

Bonliva Cares riktmärke är dock att alla utredningar ska vara avslutade inom 8–10 veckor från det att vi mottar en remiss/egenanmälan, men ofta går utredningarna betydligt snabbare än så. I undantagsfall kan en utredning ta längre tid, till exempel om ditt barn blir sjuk och behöver boka om ett eller flera besök eller om nödvändiga journalkopior från andra vårdgivare dröjer.

Vilka symtom är vanliga för ADHD/ADD?

Symtomen för ADHD/ADD varierar från person till person, men några av de vanligaste är:

 • Har svårt att komma igång med och avsluta uppgifter.
 • Har svårt att passa tider.
 • Tenderar att vara glömsk, disträ och/eller tankspridd.
 • Har svårt att följa längre instruktioner.
 • Skjuter ständigt upp viktiga uppgifter och aktiviteter om de inte upplevs som spännande och intressanta.
 • Tappar bort eller förlägger saker.
 • Har ofta många tankar och idéer i huvudet på en och samma gång.
 • ‍Gör/säger saker utan att tänka efter först
 • Har svårt att hålla ordning omkring sig.
 • Upplever ett stort rörelsebehov.
 • Har svårigheter att reglera humöret och pendlar snabbt mellan olika känslolägen.
 • Har sömnsvårigheter som ofta leder till en omvänd eller förskjuten dygnsrytm.
 • Har svårt att läsa böcker, längre texter och/eller titta på en hel film utan att hålla på med annat eller ta pauser.
Vad är ett ”neuropsykiatriskt utlåtande”?

När hela utredningen är färdig sammanställs ett så kallat neuropsykiatriskt utlåtande. Utlåtandet sammanfattar allt som gjorts och sagts under utredningen, inklusive bedömning, diagnostik och rekommendationer.

Tanken med utlåtandet är att det ska kunna användas som stöd vid insatser i exempelvis förskola/skola eller på arbetsplatsen. Utlåtandet tar hänsyn till sådana faktorer som minnes- och kognitiv funktion, känslomässig stabilitet, mental hälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Utlåtandet är även till för att annan vårdpersonal ska kunna se vad som är gjort och vilka slutsatser utredarna kommit fram till, för att på så vis förenkla vidare insatser och uppföljning. Kort efter återgivningen skickas utlåtandet hem till dig på din hemadress.

Vad betyder NPF?

Begreppet NPF är en förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

ADHD/ADD och autism definieras alltså inte som psykiatriska sjukdomar utan som medfödda funktionsnedsättningar. Det betyder att personer med ADHD/ADD och/eller autism upplever svårigheter eftersom närmiljön och samhället inte är anpassat efter deras sätt att fungera.

Välj region

Välj din eller ditt barns folkbokförda region nedan för att få mer information om hur du söker till Bonliva Care privat eller via remiss.