Rapportera om ett missförhållande

Den nya visselblåsarlagen innebär att arbetstagare inklusive egenföretagare, aktieägare (aktiva i bolaget), personer som ingår i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, praktikanter och volontärer har rätt att rapportera om ett missförhållande, ”blåsa i visslan”, utan att göras ansvarig för åsidosatt tystnadsplikt.

Även personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten omfattas. Detta under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Rapportering kan även göras genom fysiskt möte och telefon, eller skriftligt, genom traditionell post.


Här kan du läsa mer om den nya lagen


Endast tillsatt oberoende personal på Bonliva Care kommer få tillgång till dina svar

Rapportera via formulär