Neuropsykiatrisk utredning för vuxen, barn och ungdom i Uppsala

Välkommen till oss. Vi finns i Stockholm, Falun och Norrköping men kan hjälpa dig eller ditt barn oavsett vart i landet du befinner dig. Vi genomför utredningar av ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Vuxen

Vuxen

Om du bor i Region Uppsala kan du komma till oss för en privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning. I sådana fall står du för kostnaden själv och ingen remiss krävs. För närvarande kan du inte komma till Bonliva Care genom den regionfinansierade vården.

Mottagning i Stockholm

Vi har en mottagning centralt i Stockholm.

Utredning via egenanmälan

Du har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv, eller din arbetsgivare, står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Egenanmälan vuxen
barn

Barn

Om du bor i Region Uppsala kan du komma till oss för en privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning. I sådana fall står du för kostnaden själv och ingen remiss krävs. För närvarande kan du inte komma till Bonliva Care genom den regionfinansierade vården.

Mottagning i Stockholm

Vi har en mottagning centralt i Stockholm.

Utredning via egenanmälan

Ditt barn har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Egenanmälan barn