Bedömning inför neuropsykiatrisk utredning för vuxna

Under vår bedömningsprocess kartlägger vi ditt mående och din situation. Detta är en vårdtjänst, där du tillsammans med en av våra legitimerade psykologer utforskar de bästa alternativen för dig. Vi diskuterar möjliga steg framåt, från neuropsykiatrisk utredning till psykologisk och medicinsk behandling, allt skräddarsytt för att optimalt stödja din hälsa.

  • Inga väntetider – vi garanterar en första vårdinsats inom 2 veckor
  • Flexibel mötesformat – välj mellan personliga möten och bekväma videosamtal
  • 360-graders vård – vi täcker alla dina behov under och efter utredning
  • 1500 kr – bedömning av erfaren psykolog

Osäker på ditt behov av vård?
Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Om du känner dig osäker på om du behöver hjälp och vilken typ av stöd som skulle passa dig bäst, erbjuder vi kostnadsfria rådgivningssamtal. Ett kostnadsfritt rådgivningssamtal ger dig en bra start och vägledning för din specifika situation.

Så här går en bedömning till

1

Kartläggning av symtom

Under bedömningsprocessen kommer du få svara på olika frågor om ditt mående och livssituation så att psykologen kan kartlägga dina symtom samt behov. En bedömning tar cirka 45 minuter och kan genomföras via ett fysiskt möte på en av våra mottagningar eller genom videosamtal med en av våra psykologer.

2

Rekommendationer för vidare behandling

Utifrån kartläggningen kommer psykologen kunna ge rekommendationer för dig, som neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling eller läkemedelsbehandling.

!

Alla som är intresserade av att genomföra en privatfinaniserad neuropsykiatrisk utredning behöver genomgå en bedömning inför utredning.

Om du är patient inom regional vård eller har inkommit till oss via remiss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, behöver du inte genomföra en bedömning innan utredningen sätter igång.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning hos oss på Bonliva Care tar max 8 veckor från att egenanmälan/remissen kommer in till oss.

Vem får diagnos?

För att få en diagnos ska symtomen förekommit sedan barndomen och haft en tydlig negativ påverkan på fungerande i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att det däremot finns andra psykiatriska tillstånd eller orsaker som också kan leda till eller orsaka ADHD-liknande symtom, detta är varför att man behöver genomgå en utredning med både psykolog och läkare för att fastställa om man uppfyller kriterierna för ADHD.

Vilka symptom är vanliga vid ADHD?

Personer med ADHD kan ofta uppleva svårigheter att upprätthålla koncentrationen i varierande sammanhang, man kan lätt tappa motivation och intresse vid uppgifter/aktiviteter som man inte tycker är särskilt roliga, det kan vara svårt att komma igång med det man behöver göra och slutföra uppgifter vilket ofta leder till problem i skola och arbetsliv.

Det är också vanligt att ha svårt med planering och organisering, glömma bort saker och ha utmaningar med tidsuppfattningen. Många med ADHD känner sig ofta rastlösa, har svårt att slappna av och kan visa en hög energinivå eller ett större behov av rörelse, särskilt bland barn. Problem med konsekvenstänk och impulskontroll är också vanliga symtom vid ADHD.

Hur vet jag om jag bör genomgå en neuropsykiatrisk bedömning?

Om du länge har upplevt problem som lett till svårigheter för dig att fungera i vardagen, såsom utmaningar i skolan eller på arbetsplatser, svårigheter i sociala relationer och problem med att klara av vardagliga uppgifter är det viktigt att du kommer i kontakt med sjukvården för att få rätt hjälp. I en utredning kartlägger en psykolog och läkare dina svårigheter och försöker ta reda på vad som kan bidra/orsaka dessa symtom. Syftet med utredningen är att du ska få svar på varför vissa saker blir svåra för dig och vilken hjälp som du behöver. En utredning genomförs alltid av en läkare och psykolog och både barn samt vuxna kan utredas.

Välj region

Välj din eller ditt barns folkbokförda region nedan för att få mer information om hur du söker till Bonliva Care privat eller via remiss.