Neuropsykiatrisk utredning för vuxen, barn och ungdom i Sörmland

Välkommen till oss. Vi finns i Stockholm, Falun och Norrköping men kan hjälpa dig eller ditt barn oavsett vart i landet du befinner dig. Vi genomför utredningar av ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Vuxen

Vuxen

Du som bor i Region Sörmland och är över 18 år behöver antingen en remiss från en vuxenpsykiatrisk mottagning eller habilitering, alternativt finansieras utredningen privat via egenanmälan.

Mottagning i Stockholm

Vi har en mottagning centralt i Stockholm.

Utredning via egenanmälan

Du har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv, eller din arbetsgivare, står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Egenanmälan vuxen
barn

Barn

Du som bor i Region Sörmland och är över 18 år behöver antingen en remiss från en vuxenpsykiatrisk mottagning eller habilitering, alternativt finansieras utredningen privat via egenanmälan.

Mottagning i Stockholm

Vi har en mottagning centralt i Stockholm.

Utredning via egenanmälan

Ditt barn har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Egenanmälan barn