Neuropsykiatrisk utredning för vuxna

Om du känner att saker och ting i din vardag inte fungerar som de verkar göra för de flesta andra, kan det vara viktigt att ta reda på varför. Att genomgå en neuropsykiatrisk utredning som vuxen kan vara till hjälp för att fastställa om det finns en neuropsykiatrisk problematik som förklarar dina svårigheter, till exempel ADHD, ADD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Målet med utredningen är att förstå orsaken bakom problemen så att du kan få rätt hjälp, stöd och behandling för att hantera dem.

En privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning kostar: 34 000 kr

I priset ingår bedömningssamtal, provtagning, samtliga besök hos psykolog och läkare, alkohol- och drogscreening, återgivningssamtal, skriftligt utlåtande och uppföljande samtal (30 min via videolänk).

Om du inte hittar en tid som passar, vänligen kontakta oss på 08 515 13 410
så hjälper vi dig gärna!

Så här går utredningen till

1

Samtal med psykolog och läkare

Under utredningen får du träffa en legitimerad psykolog och psykiater där du kommer få svara på olika frågor om ditt mående och fungerande i vardagen.

2

Frågeformulär och psykologiska tester

Inför besöket hos psykologen kommer du få fylla i olika frågeformulär. Formulären används för att kartlägga dina symtom. Hos psykologen kommer du även genomgå psykologiska tester. Resultatet från testerna är en del av underlaget i bedömningen för att förstå dina styrkor och svagheter.

3

Anhörigintervju

Om det är möjligt kommer psykologen även genomföra en anhörig intervju för att få ytterligare information om på vilket sätt dina svårigheter kommer i uttryck i vardagen (vilket alltid görs i samtycke med dig som patient). I samband med besök hos läkare och psykolog kommer du också genomföra alkohol- och drogscreening.

4

Omfattning och tid

En utredning tar mellan 8-12 veckor att genomföra (från första besöket). Utredningen består av både fysiska besök med läkare och psykolog samt samtal via telefon och/eller videolänk.

5

Efter utredningen

Efter avslutad utredning kommer psykologen kalla dig till ett möte där du får ta del av resultatet från utredningen, vilket kallas för ”återgivningssamtal”. Du kan med fördel låta en anhörig vara med vid återgivningssamtalet med psykologen. Under återgivningen kommer dufå reda på om det är så att du har en neuropsykiatrisk diagnos, annat psykiatriskt tillstånd(ex. depression och ångetsyndrom) eller om dina problem kan förklaras av andra orsaker. Under återgivningssamtalet kommer du och psykologen prata om vilka insatser som kan hjälpa dig utifrån resultatet från utredningen, ex. medicinering, psykologisk behandling och/eller annat typ av stöd.

6

Skriftligt utlåtande

Psykologen och läkaren sammanställer resultatet från utredningen i ett skriftligt utlåtande som postas hem till dig eller som du kan hämta på mottagningen. Utlåtandet sparas även i din journal.

Kostnad för privatfinansierad utredning

En privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning kostar:

34 000 kr

I priset ingår bedömningssamtal, provtagning, samtliga besök hos psykolog och läkare, alkohol- och drogscreening, återgivningssamtal, skriftligt utlåtande och uppföljande samtal (30 min via videolänk).

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en NP-utredning?

Varje neuropsykiatrisk utredning är unik och varierar därför i tid. Så hur lång tid en utredning för ADHD/ADD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning tar är svårt att ge ett exakt svar på.

Bonliva Cares riktmärke är dock att alla utredningar ska vara avslutade inom 8–10 veckor från det att vi mottar en remiss/egenanmälan, men ofta går utredningarna betydligt snabbare än så. I undantagsfall kan en utredning ta längre tid, till exempel om du blir sjuk och behöver boka om ett eller flera besök eller om nödvändiga journalkopior från andra vårdgivare dröjer.

Vilka symptom är vanliga för ADHD/ADD?

Symptomen för ADHD/ADD varierar från person till person, men några av de vanligaste är:

  • Har svårt att komma igång med och avsluta uppgifter
  • Har svårt att passa tider Tenderar att vara glömsk, disträ och/eller tankspridd
  • Har svårt att följa längre instruktioner Skjuter ständigt upp viktiga uppgifter och aktiviteter om de inte upplevs som spännande och intressanta
  • Tappar bort eller förlägger sake
  • Har ofta många tankar och idéer i huvudet på en och samma gång
  • ‍Gör/säger saker utan att tänka efter först
  • Har svårt att hålla ordning omkring sig
  • Upplever ett stort rörelsebehov Har svårigheter att reglera humöret och pendlar snabbt mellan olika känslolägen
  • Har sömnsvårigheter som ofta leder till en omvänd eller förskjuten dygnsrytm Har svårt att läsa böcker, längre texter och/eller titta på en hel film utan att hålla på med annat eller ta pauser
Vad är ett ”neuropsykiatriskt utlåtande”?

När hela utredningen är färdig sammanställs ett så kallat neuropsykiatriskt utlåtande. Utlåtandet sammanfattar allt som gjorts och sagts under utredningen, inklusive bedömning, diagnostik och rekommendationer.

Tanken med utlåtandet är att det ska kunna användas som stöd vid insatser i exempelvis förskola/skola eller på arbetsplatsen. Utlåtandet tar hänsyn till sådana faktorer som minnes- och kognitiv funktion, känslomässig stabilitet, mental hälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Utlåtandet är även till för att annan vårdpersonal ska kunna se vad som är gjort och vilka slutsatser utredarna kommit fram till, för att på så vis förenkla vidare insatser och uppföljning. Kort efter återgivningen skickas utlåtandet hem till dig på din hemadress.

Vad betyder NPF?

Begreppet NPF är en förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

ADHD/ADD och autism definieras alltså inte som psykiatriska sjukdomar utan som medfödda funktionsnedsättningar. Det betyder att personer med ADHD/ADD och/eller autism upplever svårigheter eftersom närmiljön och samhället inte är anpassat efter deras sätt att fungera.

Välj region

Välj din eller ditt barns folkbokförda region nedan för att få mer information om hur du söker till Bonliva Care privat eller via remiss.