Bedömning inför neuropsykiatrisk utredning för barn och ungdomar

Under vår bedömningsprocess kartlägger vi ditt barns mående och situation. Detta är en vårdtjänst, där ni tillsammans med en av våra legitimerade psykologer utforskar de bästa alternativen för dig och ditt barn. Vi diskuterar möjliga steg framåt, från neuropsykiatrisk utredning till psykologisk och medicinsk behandling, allt skräddarsytt för att optimalt stödja din hälsa.

  • Inga väntetider – vi garanterar en första vårdinsats inom 2 veckor
  • Flexibel mötesformat – välj mellan personliga möten och bekväma videosamtal
  • 360-graders vård – vi täcker alla dina behov under och efter utredning
  • 1500 kr – bedömning av erfaren psykolog

Osäker på ditt behov av vård?
Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Om du känner dig osäker på om du behöver hjälp och vilken typ av stöd som skulle passa dig bäst, erbjuder vi kostnadsfria rådgivningssamtal. Ett kostnadsfritt rådgivningssamtal ger dig en bra start och vägledning för din specifika situation.

Så här går en bedömning till

1

Kartläggning av symtom

Under bedömningsprocessen kommer du få svara på olika frågor om ditt barns mående och livssituation så att psykologen kan kartlägga barnets symtom samt behov. En bedömning tar cirka 45 minuter och kan genomföras via ett fysiskt möte på en av våra mottagningar eller genom videosamtal med en av våra psykologer.

2

Rekommendationer för vidare behandling

Utifrån kartläggningen kommer psykologen kunna ge rekommendationer för ditt barn, som neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling eller läkemedelsbehandling.

!

Alla som är intresserade av att genomföra en privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning behöver genomgå en bedömning inför utredning.

Om ditt barn är patient inom regional vård eller har inkommit till oss via remiss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, behöver ditt barn inte genomföra en bedömning innan utredningen sätter igång.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning hos oss på Bonliva Care tar max 8 veckor från att egenanmälan/remissen kommer in till oss.

Finns det några särskilda resurser eller stöd för föräldrar som har barn med NPF?

Hos Bonliva Care kan vi erbjuda föräldrastöd till föräldrar med barn med NPF. Föräldrastöd innebär att du får träffa en psykolog med god erfarenhet av barn och ungdomar och neuropsykiatri. Hos psykologen kan ni som föräldrar få vägledning i hur ni kan bemöta ert med barn och få råd kring hur man kan hantera vanliga problem förknippade med NPF. Föräldrastöd kan erbjudas till föräldrar vars barn har olika problem, som familjekonflikter, skolsvårigheter eller psykisk ohälsa.

Vilka typer av behandlingar och stöd kan erbjudas för barn efter bedömningssamtalet?

Utifrån vilka svårigheter ditt barn har kan du bli rekommenderad olika typer av psykologiska behandlingsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi, familjeterapi eller psykodynamisk terapi. Om det under bedömningssamtalet/screeningen framkommer problem som väcker misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ni komma att bli rekommenderade en utredning. Hos oss på Bonliva Care utreder vi barn som inkommer på remiss från vissa regioner men också privat för dig som vill bekosta utredningen själv.

Hur skiljer sig bedömningssamtalet för barn från vuxna?

Det som skiljer är att minst en vårdnadshavare eller ställföreträdare måste vara med under bedömningssamtalet vid bedömningssamtal för barn. Vid bedömningssamtal med barn delar ofta psykologen upp samtalet, vilket innebär att psykologen pratar en stund enskilt med barnet och en stund enskilt med föräldrarna. I vissa särskilda fall, exempelvis om barnet är mycket litet, så räcker det med att enbart föräldrarna deltar vid bedömningssamtalet. Hur bedömningssamtalet ska genomföras bestäms alltid i samråd mellan psykolog och vårdnadshavare.

Välj region

Välj din eller ditt barns folkbokförda region nedan för att få mer information om hur du söker till Bonliva Care privat eller via remiss.