Föräldra- och anhörigstöd

För dig som är vårdnadshavare, förälder eller annan anhörig till ett barn med psykiatrisk problematik erbjuder vi stödsamtal hos erfarna psykologer. Våra psykologer har lång erfarenhet av att jobba med föräldrar och familjer till barn & ungdomar med olika psykiatriska tillstånd, funktionsnedsättningar och behov.

Du kan träffa psykolog via vår digitala plattform/app eller genom fysiskt möte på mottagning. Sessionslängden är 60 min.

Kostnad för psykologsamtal

Från 1 500 kr

Om du inte hittar en tid som passar, vänligen kontakta oss på 08 515 13 410
så hjälper vi dig gärna!

Vanliga frågor om föräldra- och anhörigstöd

Vad innebär föräldra- och anhörigstöd?

Genom föräldra- och anhörigstöd erbjuder vi vägledning, stöd och resurser till föräldrar och andra anhöriga som stöttar en familjemedlem genom olika utmaningar. Det kan inkludera emotionellt stöd, utbildning om specifika ämnen, och praktiska råd för att hantera vardagliga situationer.

Vilka typer av problem kan föräldra- och anhörigstöd hjälpa till med?

Föräldra- och anhörigstöd kan hjälpa till med en mängd olika problem, såsom att hantera barns beteendeutmaningar, navigera i tonårsutvecklingen, stötta barn med särskilda behov, hantera familjekonflikter, och stärka föräldrars egen emotionella hälsa.

Hur kan jag som förälder få tillgång till stöd?

Föräldrar kan få tillgång till stöd genom att boka möte med en av våra psykologer. Vi erbjuder personliga möten, telefonrådgivning och online-möten.

Är det vanligt att känna sig överväldigad som förälder, och hur kan stöd hjälpa?

Ja, det är helt normalt att känna sig överväldigad som förälder. Föräldra- och anhörigstöd kan erbjuda strategier för stresshantering, verktyg för effektiv kommunikation inom familjen, och vägar för att bygga starkare relationer. Att dela erfarenheter och lärdomar med andra i liknande situationer kan också vara mycket värdefullt.