Neuropsykiatrisk utredning för vuxen, barn och ungdom i Dalarna

Välkommen till oss. Vi finns i Stockholm, Falun och Skövde men kan hjälpa dig eller ditt barn oavsett vart i landet du befinner dig. Vi genomför utredningar av ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning och erbjuder psykologisk samt medicinsk behandling.

Vuxen

Vuxen

Om du bor i Region Dalarna kan du komma till oss för en privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning. I sådana fall står du för kostnaden själv och ingen remiss krävs. För närvarande kan du inte komma till Bonliva Care genom den regionfinansierade vården.

Mottagning i Falun

Vi har en mottagning centralt i Falun. Besök gärna vår mottagningssida för mer information kring att genomföra en utredning hos oss.

Utredning via egenanmälan

Du har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv, eller din arbetsgivare, står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare. Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Screeningsamtal

Ett första steg i att ta reda på varför problemen i vardagen uppstår är att träffa en legitimerad psykolog för att genomgå en screening/bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan genomföras genom ett fysiskt möte eller videosamtal med psykologen och ger dig även information om hur du fortsätter med en eventuell utredning.

Boka tid för screeningsamtal via knappen nedan.

barn

Barn

Barn som bor i Region Dalara behöver antingen en remiss från en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller habilitering, alternativt finansieras utredningen privat via egenanmälan.

Mottagning i Falun

Vi har en mottagning centralt i Falun.

Besök gärna vår mottagningssida för mer information kring att genomföra en utredning hos oss.

Utredning via remiss

Då vi har regionavtal kan vi ta emot barn och ungdomar genom Riksavtalet och det fria vårdvalet. Alla besök är kostnadsfria och samtliga besök sker på vår mottagning i Falun.

Står ditt barn redan i kö för en neuropsykiatrisk utredning? Ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen och be dem skicka remiss till oss på Bonliva Care.

Står ditt barn inte i kö för neuropsykiatrisk utredning? Upprätta en kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen för bedömning. Därefter kan remiss skickas till oss.  

Utredning via egenanmälan

Ditt barn har alltid möjlighet att komma till oss via egenanmälan, också kallad vårdbegäran.

Det innebär att du själv står för alla utredningskostnader och att ingen remiss behövs från annan vårdgivare.

Blankett till egenanmälan finner du nedan.

Screeningsamtal

Om du känner att saker och ting i ditt barns vardag inte fungerar som de verkar göra för de flesta andra, kan det vara viktigt att ta reda på varför.

Ett första steg i att ta reda på varför problemen i vardagen uppstår är att ditt barn träffar en legitimerad psykolog för att genomgå en screening/bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan genomföras genom ett fysiskt möte eller videosamtal med psykologen och ger er även information om hur ni fortsätter med en eventuell utredning.

Boka tid för screeningsamtal via knappen nedan.