Synpunkter på vården

Vi vill veta vad du tycker om vården du fått hos oss och vi värdesätter din åsikt. Om du har en avvikelse att rapportera eller drabbats av en skada i vården vill vi veta det så snart som möjligt så att vi kan försöka ställa problemet till rätta, utreda vad som hänt och vid behov ta ärendet vidare till försäkringsbolag och myndigheter.  

Kontakta utredningsansvarig psykolog/läkare eller behandlare

I första hand bör du kontakta personen/personerna som utrett/behandlat dig och berätta om din vårdupplevelse. Om detta inte är möjligt eller bedöms olämpligt kan du kontakta Bonliva Cares administration via telefon 08-515 13 410. Administratörerna vidarebefordrar därefter, vid behov, informationen och dina kontaktuppgifter vidare till verksamhetschef. Du kan även lämna dina synpunkter på vården till oss genom att skicka brev till:
Bonliva Care, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Nedan finner du mer information om hur du går vidare med ett ärende.

Patientnämnden 

Om du inte har fått dina synpunkter eller klagomål besvarade på ett sätt som du är nöjd med kan du vända dig till regionens patientnämnd. Du hittar kontaktuppgifter till respektive patientnämnd på din regions hemsida eller via 1177.se. 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

Om du inte har fått hjälp med dina synpunkter direkt från oss eller via patientnämnden kan du anmäla till IVO om: 

  • du råkat ut för allvarligare händelser inom vården och fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller om du är närstående till någon som avlidit på grund av vårdskada. 
  • du råkat ut för händelser i vården som på annat sätt fått en negativ påverkan av självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. 
Ersättning för vårdskada 

Om du drabbats av skada när du vårdats hos oss kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. 

Offentligt finansierad vård

Vi är försäkrade i LÖF – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Du kan anmäla ditt ärende på https://lof.se/patient.   

Privatfinansierad vård

Om du har drabbats av en vårdskada i samband med vård hos oss som du finansierat själv omfattas du av vår patientförsäkring via Länsförsäkringar. Du kan kontakta ansvarig personal på mottagningen eller anmäla via telefon på 08-515 13 410.


Läs mer

Frågor och svar

De vanligaste frågorna och våra svar hittar du samlad på en och samma sida.

Läs mer
familj sök

Artiklar

Vi publicerar löpande artiklar, reportage, kunskap om neuropsykiatri samt de senaste nyheterna om Bonliva Care.

Läs mer
barn

Sök till oss

Vi har mottagningar på flera platser i landet och tar emot både vuxna och barn.

Läs mer