Screening inför NP-utredning för barn och ungdomar

Om du känner att saker och ting i ditt barns vardag inte fungerar som de verkar göra för de flesta andra, kan det vara viktigt att ta reda på varför.

Ett första steg i att ta reda på varför problemen i vardagen uppstår är att träffa en legitimerad psykolog för att genomgå en screening/bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan genomföras genom ett fysiskt möte eller videosamtal med psykologen.

Kostnad för privatfinansierad screening:

3 000 kr

Om du inte hittar en tid som passar, vänligen kontakta oss på 08 515 13 410
så hjälper vi dig gärna!

Så här går ett bedömningssamtal till

1

Kartläggning av symtom

Under screeningen/bedömningssamtalet kommer du få svara på olika frågor om ditt barns mående och livssituation så att psykologen kan kartlägga barnets symtom samt behov. Bedömningssamtalets längd är cirka 45 minuter och kan genomföras via ett fysiskt möte på en av våra mottagningar eller genom videosamtal med en av våra psykologer.

2

Rekommendationer för vidare behandling

Utifrån kartläggningen kommer psykologen kunna ge rekommendationer för ditt barn, som neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling eller läkemedelsbehandling.

!

Alla som är intresserade av att genomföra en privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning behöver genomgå ett bedömningssamtal inför utredning.

Om ditt barn är patient inom regional vård eller har inkommit till oss via remiss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, behöver ditt barn inte genomföra ett bedömningssamtal innan utredningen sätter igång.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning hos oss på Bonliva Care tar max 8 veckor från att egenanmälan/remissen kommer in till oss.

Finns det några särskilda resurser eller stöd för föräldrar som har barn med NPF?

Hos Bonliva Care kan vi erbjuda föräldrastöd till föräldrar med barn med NPF. Föräldrastöd innebär att du får träffa en psykolog med god erfarenhet av barn och ungdomar och neuropsykiatri. Hos psykologen kan ni som föräldrar få vägledning i hur ni kan bemöta ert med barn och få råd kring hur man kan hantera vanliga problem förknippade med NPF. Föräldrastöd kan erbjudas till föräldrar vars barn har olika problem, som familjekonflikter, skolsvårigheter eller psykisk ohälsa.

Vilka typer av behandlingar och stöd kan erbjudas för barn efter screeningen?

Utifrån vilka svårigheter ditt barn har kan du bli rekommenderad olika typer av psykologiska behandlingsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi, familjeterapi eller psykodynamisk terapi. Om det under screeningen framkommer problem som väcker misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ni komma att bli rekommenderade en utredning. Hos oss på Bonliva Care utreder vi barn som inkommer på remiss från vissa regioner men också privat för dig som vill bekosta utredningen själv.

Hur skiljer sig bedömningssamtalet för barn från vuxna?

Det som skiljer är att minst en vårdnadshavare eller ställföreträdare måste vara med under bedömningssamtalet vid bedömningssamtal för barn. Vid bedömningssamtal med barn delar ofta psykologen upp samtalet, vilket innebär att psykologen pratar en stund enskilt med barnet och en stund enskilt med föräldrarna. I vissa särskilda fall, exempelvis om barnet är mycket litet, så räcker det med att enbart föräldrarna deltar vid bedömningssamtalet. Hur bedömningssamtalet ska genomföras bestäms alltid i samråd mellan psykolog och vårdnadshavare.

Välj region

Välj din eller ditt barns folkbokförda region nedan för att få mer information om hur du söker till Bonliva Care privat eller via remiss.