Vilka symptom är vanliga vid ADHD?

Symptombilden för neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD varierar från person till person, och det är viktigt att komma ihåg att det finns lika många variationer av svårigheter som det finns personer med ADHD-diagnos.

Generellt kännetecknas diagnosen av svårigheter att fokusera uppmärksamhet, kontrollera impulsivitet och reglera aktivitetsnivå. För personer med ADHD innebär vardagen därför ofta svårigheter att uppmärksamma detaljer, fokusera uppmärksamhet och hålla fokus på en aktivitet.

Vanligt är ofta att personer med ADHD har en överdriven aktivitetsnivå, inklusive rörelser som är ovanliga i sin styrka och frekvens. Impulsivitet är också vanligt, vilket innebär svårigheter att tänka innan man agerar och en tendens att göra saker utan att tänka på konsekvenserna.

Några vanliga symptom vid ADHD:

 • Svårigheter med att komma igång med och avsluta uppgifter  
 • Svårigheter med att passa tider
 • En tendens att vara glömsk, disträ och/eller tankspridd  
 • Svårigheter med att följa längre instruktioner
 • En tendens att ständigt skjuta upp viktiga uppgifter och aktiviteter  
 • Ofta ha många tankar och idéer i huvudet på en och samma gång
 • Ofta tappa bort eller förlägga saker  
 • Svårigheter att ta sig igenom texter (vilket inte beror på läs- och skrivsvårigheter)
 • Svårigheter att hålla ordning omkring sig  
 • Gör ofta saker utan att tänka efter  
 • Upplever ett stort rörelsebehov
 • Har svårt att reglera humöret  
 • Har ofta sömnsvårigheter som inte sällan leder till en omvänd eller förskjuten dygnsrytm  

Diagnosen ADHD ställs vanligtvis efter en omfattande utredning som inkluderar en bedömning av beteende och funktionsnivå, samt en granskning av medicinsk historia och familjehistoria. Dessutom är det viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till symptomen som till exempel dålig sömn, missbruk och andra psykiatriska diagnoser.

För att ADHD-diagnos ska kunna ställas krävs:

 • Att svårigheter funnits sedan tidig barndom
 • Att svårigheterna varit bestående över tid
 • Att svårigheterna medför stora problem att klara av vardagen
 • Att svårigheterna inte bättre kan förklaras bättre av livsomständigheter eller andra diagnoser  
 • Att svårigheterna märks i minst två miljöer, till exempel både hemma och på jobbet eller i skolan och på fritiden