Vad är ett ”neuropsykiatriskt utlåtande”?

När hela utredningen är färdig sammanställs ett så kallat neuropsykiatriskt utlåtande. Utlåtandet sammanfattar allt som gjorts och sagts under utredningen, inklusive bedömning, diagnostik och rekommendationer.

Tanken med utlåtandet är att det ska kunna användas som stöd vid insatser i exempelvis förskola/skola eller på arbetsplatsen. Utlåtandet tar hänsyn till sådana faktorer som minnes- och kognitiv funktion, känslomässig stabilitet, mental hälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Utlåtandet är även till för att annan vårdpersonal ska kunna se vad som är gjort och vilka slutsatser utredarna kommit fram till, för att på så vis förenkla vidare insatser och uppföljning. Kort efter återgivningen skickas utlåtandet hem till dig på din hemadress.