Vad är ADHD?

Begreppet ADHD kommer från en engelsk förkortning och står för "Attention Deficit Hyperactivity Disorder". Diagnosen innebär svårigheter som tar sig uttryck i ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet. ADHD hämmar också en persons förmåga att fokusera eller fungera normalt i vissa situationer.

Symtomen på ADHD kan variera från person till person, men det som är gemensamt för dem alla är att de har svårigheter att hålla sig fokuserade på en sak eller koncentrera sig tillräckligt länge för att fullborda något. En person med ADHD kan också ha svårt att hantera impulsiva beteenden samt ha en tendens att överreagera. ADHD-symptom är vanligen uppdelade i tre huvudkategorier: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.

ADHD kan behandlas med olika läkemedel, men det är också viktigt att lära sig att hantera symptom utan mediciner. Det finns olika strategier som kan hjälpa en person att fokusera och koncentrera sig bättre eller att hantera impulsiva beteenden. Sådana strategier kan en psykolog hjälpa patienten med och inkluderar exempelvis att försöka få regelbundna rutiner och att utveckla en positiv attityd. Genom att förstå vad ADHD är och hantera symptomen kan en person med ADHD förbättra sin livskvalitet kraftigt. Det är dock viktigt att komma ihåg att ADHD inte är en diagnos som helt kan botas, utan är ett livslångt tillstånd som måste hanteras dagligen.

Några vanliga symptom vid ADHD:

 • Svårigheter med att komma igång med och avsluta uppgifter  
 • Svårigheter med att passa tider
 • En tendens att vara glömsk, disträ och/eller tankspridd  
 • Svårigheter med att följa längre instruktioner
 • En tendens att ständigt skjuta upp viktiga uppgifter och aktiviteter  
 • Ofta ha många tankar och idéer i huvudet på en och samma gång
 • Ofta tappa bort eller förlägga saker  
 • Svårigheter att ta sig igenom texter (vilket inte beror på läs- och skrivsvårigheter)
 • Svårigheter att hålla ordning omkring sig  
 • Gör ofta saker utan att tänka efter  
 • Upplever ett stort rörelsebehov
 • Har svårt att reglera humöret  
 • Har ofta sömnsvårigheter som inte sällan leder till en omvänd eller förskjuten dygnsrytm