Stärk din och arbetsplatsens hälsa med Bonliva Care

Stärk din och arbetsplatsens hälsa med Bonliva Care
I maj samarbetar Bonliva Care tillsammans med Bonliva för att genomföra en hälsomånad full av aktiviteter som syftar till att främja en hälsosammare livsstil. Jesper Grahn, psykolog och expert inom företagshälsa, primärvård och organisationspsykologi, delar med sig av sina bästa råd för att främja både psykisk och fysisk hälsa. "Forskning visar att närmande-mål är mer effektiva än undvikande-mål för långsiktig förändring," förklarar Jesper.

Hälsa kan innebära olika saker beroende vem man frågar. Vår expert Jesper Grahn ger sin bild av vad hälsa innebär för honom, och hur alla kan främjas av enkla små förändringar i sin vardag.

– För mig betyder hälsa att ha möjlighet att leva sin fulla potential, enligt ens egna förutsättningar och intressen. Då är det avgörande att bygga upp en stabil grund för ett hälsosamt liv. Jag brukar lyfta fram fyra huvudområden för att skapa denna bas:  

  • Sömn
  • Kost
  • röra på sig regelbundet
  • upprätthålla meningsfulla relationer.  

– När vi ser till dessa områden, lägger vi grunden för ett hälsosamt liv. Sedan är det viktigt att varje person reflekterar över vad hälsa betyder för dem; "Vad innebär min hälsa, och vad vill jag kunna göra med mitt liv?".

Han framhäver vikten av att anpassa fysisk träning för att förbättra både fysiskt och mentalt välbefinnande, samtidigt som det är avgörande att undvika överträning.

– När du tränar sker en mängd hälsofrämjande reaktioner i kroppen. Fysisk aktivitet förbättrar välbefinnande och sömn, minskar känsligheten för stresshormonet kortisol, har positiv påverkan på exempelvis endorfiner, serotonin och dopamin i hjärnan.  En annan viktig aspekt av fysisk aktivitet är den psykologiska aspekten, där fysisk aktivitet erbjuder en känsla av meningsfullhet, särskilt när den kombineras med sociala aktiviteter som att träffa vänner. Detta har en positiv effekt på vår psykiska hälsa.  

– Dock är det viktigt att balansera träningen väl; för mycket träning utan tillräcklig vila kan leda till utmattning. Det är därför viktigt att inte pressa kroppen till överansträngning.

För att förebygga psykisk ohälsa råder Jesper att skapa en plan för dagliga små förändringar och sätta positiva mål, som att kunna leka med barnbarn utan att bli trött. Dessa åtgärder kan kraftigt förbättra livskvaliteten.

– Att sträva efter att hålla sig frisk i kropp och sinne är grundläggande för att bibehålla en god psykisk hälsa. Jag föreslår att man utarbetar en konkret plan, med små förändringar, kopplade till de fyra grundläggande områdena. Forskning visar även att närmande-mål, i stället för undvikande-mål, fungerar bättre om man vill uppnå långsiktig förändring. Exempelvis "Jag vill kunna leka med mina barnbarn utan att bli trött" eller "Jag vill vakna och känna mig glad". Att dagligen ta små steg mot dessa mål bidrar till en stabil grund för välbefinnande, och kan göra en stor skillnad för hur du mår.

Här är fyra vanliga tips utifrån de grundläggande områdena:

Sömn
Ha en mobilfri-zon i sovrummet.  

Kost
Ät under regelbundna tider, helst tre till sex mål om dagen, varav tre mål ska bestå av varma måltider (frukost, lunch och middag) och ät utifrån tallriksmodellen. En generell rekommendation som rör de flesta är att lägga till mer frukt/grönt och fisk i sin dagliga kost.

Rör på dig regelbundet
Att röra på sig gör att man känner sig mindre stressad och gladare. Du kan börja med något enkelt, som att ta trapporna i stället för hissen.  

Upprätthåll meningsfulla relationer
Att ha bra relationer med andra gör att man känner sig mindre ensam och får en bättre hälsa. Ring en vän eller familjemedlem mer för att hålla kontakten.

– Ibland kan man behöva mer stöttning i beteendeförändring, tankar eller med relationer, och då är terapi ett bra alternativ. Du kan vända dig till din vårdcentral eller söka privat hjälp. Exempelvis från erfarna vårdgivare som de hos Bonliva Care.

Jesper diskuterar även betydelsen av en hälsosam arbetsmiljö, där gemensamma aktiviteter som hälsomånader kan öka sammanhållningen och välmåendet på arbetsplatsen. Han betonar att en stöttande arbetsmiljö ökar produktiviteten och hjälper företag att attrahera och behålla talanger.

– Att främja en hälsosam arbetsmiljö är avgörande för både medarbetares välmående och leder till bättre resultat för företaget eller organisationen. En välbalanserad miljö där medarbetare känner sig trygga och stöttade bidrar till ökad produktivitet och kreativitet, vilket gör att varje person kan nå sin fulla potential. Dessutom hjälper det till att locka och behålla talanger i en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Jesper Grahn, som varit psykolog sedan 2015, har en bred erfarenhet som kliniker i såväl primärvården som företagshälsovården och har även tidigare arbetat på Bonliva Care.

Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för dig som företag

Läs mer om alla våra behandlingar

Bonliva Care erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna och psykologisk samt medicinsk behandling. Våra mottagningar har korta köer och vi tar emot patienter från hela Sverige – antingen via privat finansierad utredning/behandling eller genom remiss från hemregionen.

Sarah Camejo är PLA-psykolog (psykolog med psykologiskt ledningsansvar). Hon arbetar främst med att säkerställa kvalitén och med att utveckla den kliniska verksamheten på Bonliva Care.