Sommarlovet: Ensamhet och utmaningar för barn med NPF

Sommarlovet: Ensamhet och utmaningar för barn med NPF

Sommarlovet är här, och för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism och ADHD kan det innebära unika utmaningar och känslor av ensamhet. Rebecca Holmqvist, legitimerad psykolog, delar med sig av strategier för att stötta dessa barn under sommarens sociala och rutinmässiga förändringar.

Ökat socialt tryck och ensamhet under sommaren

Ensamhet kan vara en stor utmaning för barn med NPF under sommaren, speciellt när de kämpar med att passa in i större sociala sammanhang.  

För barn med NPF som autism, kan stora barngrupper vara överväldigande och stressande. Det ökade sociala samspelet och de många sinnesintrycken kan leda till stressymtom såsom ilska, ledsenhet och utmattning, som ibland visar sig först efter aktiviteterna. Samtidigt kan ensamheten kännas djupare för dessa barn, eftersom de ofta saknar nära vänner. Ändå är det viktigt att notera att en del barn med autism faktiskt kan vara nöjda med att ha färre sociala kontakter eller inte ha några vänner alls.

Även barn med ADHD kan känna sig överväldigade av stimulans och behöver tid för återhämtning för att hantera intrycken.

Hur föräldrar kan stötta barn som upplever ensamhet under sommarlovet

Under sommarlovet kan känslor av ensamhet påverka alla barn, och det är avgörande att föräldrar erbjuder stabilitet och trygghet i barnets liv under denna period.

  • Bekräfta barnets känslor: Uppmuntra ditt barn att uttrycka sina känslor och bekräfta att det är okej att känna så. Påminn barnet om att många känner sig ensamma under sommaren, både de med och utan NPF.
  • Förmedla trygghet: Visa en lugn och trygg attityd när du hanterar barnets känslor av ensamhet. Det är viktigt att barnet känner att det finns en väg framåt och att situationen kommer att förbättras.
  • Håll oro och frustration för dig själv: Barn är ofta känsliga för vuxnas emotionella tillstånd och kan påverkas av dem. Dela dina egna bekymmer och frustrationer med andra vuxna istället för med barnet.
  • Utforska barnets intressen: Prata med ditt barn om vad hen själv vill göra med andra barn. Vad innebär lek för dem? Kan ni tillsammans komma på aktiviteter som känns engagerande och roliga för barnet? Skriv ner en lista med era gemensamma idéer.  


Om ditt barn spelar mycket datorspel, kom ihåg, att spela online är också socialt. Var nyfiken på barnets intresse genom att sitta med eller lär dig spelet. Det blir ett sätt för er att göra något tillsammans.

  • Strukturera sociala aktiviteter: För barn, särskilt de med autism, kan strukturerade aktiviteter med tydliga regler och förväntningar vara mindre stressande än okontrollerad.  

  • Stöd i sociala sammanhang: För att underlätta barnets sociala interaktioner, var närvarande och öva dessa färdigheter tillsammans. Diskutera specifika situationer som barnet finner utmanande, såsom att initiera kontakt eller lösa konflikter. Använd konkreta exempel, som dialoger eller "sociala berättelser" illustrerade steg för steg, vilket kan hjälpa barnet att förstå och tillämpa sociala färdigheter i praktiken.

Med dessa strategier kan du som förälder hjälpa till att göra sommaren lättare och mindre ensamt för ditt barn.

Önskar du komma i kontakt med psykolog för stress eller andra besvär?

Klicka här för att komma till våra psykologer

Läs mer om alla våra behandlingar här

Bonliva Care erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna och psykologisk samt medicinsk behandling. Våra mottagningar har korta köer och vi tar emot patienter från hela Sverige – antingen via privat finansierad utredning/behandling eller genom remiss från hemregionen.

Sarah Camejo är PLA-psykolog (psykolog med psykologiskt ledningsansvar). Hon arbetar främst med att säkerställa kvalitén och med att utveckla den kliniska verksamheten på Bonliva Care.