Vilka symptom är vanliga vid autism?

Symptombilden för neuropsykiatriska diagnoser såsom autism varierar från person till person, och det är viktigt att komma ihåg att det finns lika många variationer av svårigheter som det finns personer med autism.

De första tecknen på autism inkluderar ofta svårigheter med social interaktion och kommunikation. Barn med autism kan ha svårt att etablera och upprätthålla sociala relationer, svarar ibland inte på sitt egen namn, eller har svårt att använda språk eller gester för att kommunicera med andra. De kan också visa repetitiva beteenden och ha specifika intressen som är utanför det normala.

Några vanliga symptom vid autism:

• Har svårt att förstå hur andra tänker och känner 

• Har svårt att kommunicera med andra vilket ofta leder till missförstånd  

• Har svårt med att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana  

• Har svårt att inleda och upprätthålla samtal med andra  

• Har svårt att hålla ögonkontakt med andra    

• Har ofta intressen tar ofta upp en stor del av den vakna tiden  

• Tenderar att uppfatta nya situationer/rutiner som stressande  

• Reagerar ofta starkt på olika sinnesintryck såsom ljud, lukter och hur material känns mot kroppen. 

Du som förälder/vårdgivare bör vara uppmärksam på dessa tecken och överväga en utredning om ni har misstankar om autism. En utredning omfattar bland annat bedömning av barnets utveckling, bedömning av språk- och kommunikationsförmåga, och en observation av sociala och beteendemönster.

En tidig utredning och diagnos är avgörande för att säkerställa att barnet får rätt stöd och behandling så snart som möjligt, vilket ofta har en positiv påverkan på deras utveckling och livskvalitet.