Vilka neuropsykiatriska diagnoser räknas inom NPF-begreppet?

De neuropsykiatriska diagnoser som vanligtvis räknas in i NPF-begreppet är autism och ADHD, inklusive ADD. Bonliva Cares specialistläkare och psykologer tar i samband med utredning alltid ställning till dessa diagnoser samt intellektuell förmåga.