Vilka ADD-symtom är vanliga?

Symptom på ADD och andra neuropsykiatriska diagnoser varierar från person tillperson, och det är viktigt att komma ihåg att det finns lika många variationer av svårigheter som det finns personer med ADD-diagnos.

Vad är ADD-symtom?

Här är några exempel på vanliga ADD-symtom eller tecken på ADD som kan uppstå hos både barn och vuxna.

 • Svårigheter med att komma igång med och avsluta uppgifter  
 • Svårigheter med att passa tider
 • En tendens att vara glömsk, disträ och/eller tankspridd  
 • Svårigheter med att följa längre instruktioner
 • En tendens att ständigt skjuta upp viktiga uppgifter och aktiviteter  
 • Ofta ha många tankar och idéer i huvudet på en och samma gång
 • Ofta tappa bort eller förlägga saker  
 • Svårigheter att ta sig igenom texter (vilket inte beror på läs- och skrivsvårigheter)
 • Svårigheter att hålla ordning omkring sig   

För att ADD-diagnos ska kunna ställas krävs:
 • Att svårigheter funnits sedan tidig barndom
 • Att svårigheterna varit bestående över tid
 • Att svårigheterna medför stora problem att klara av vardagen
 • Att svårigheterna inte bättre kan förklaras bättre av livsomständigheter eller andra diagnoser
 • Att svårigheterna märks i minst två miljöer, till exempel både hemma och på jobbet eller i skolan och på fritiden

Börja med ett kostnadsfritt rådgivande samtal

Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal för att diskutera hur vi bäst kan stödja dig eller ditt barn, oavsett om ni vill betala för utredningen privat, behöver hjälp med att komma in via remiss, eller bara vill prata om nästa steg. Vi är bara ett samtal bort.

Boka rådgivningssamtal