Vad innebär ett bedömningssamtal?

Vid privatfinansierade utredningar inleds alltid utredningsinsatsen med ett bedömningssamtal. Detta görs för att säkerställa att det verkligen finns goda grunder till att genomföra en neuropsykiatrisk utredning, så som utredning för ADHD, ADD eller autism.

Ett bedömningssamtal är som en längre intervju där psykologen ställer frågor om hur livet sett ut fram tills i dag. Vid barnutredningar sker bedömningssamtalet med barnets vårdnadshavare. Samtalet tar vanligtvis mellan 60 och 90 minuter och genomförs oftast via telefon eller videolänk.