Jag behöver en tolk för att kunna utredas, kan ni ordna detta?

Du har alltid rätt till tolkhjälp när du ska utredas hos Bonliva Care. Vid remiss från regionvården är tolkservicen kostnadsfri och vid privatfinansierade utredningar ingår alltid eventuella tolkkostnader i totalpriset. Utredningen blir alltså inte dyrare även om tolk anlitas.

Bra att veta

  • Det är viktigt att tolkbehovet samt det språk som tolken behöver kunna uppges redan i remissen/egenanmälan.
  • Tolken har alltid tystnadsplikt och översätter endast det som sägs under besök eller telefonsamtal.  
  • Tolken deltar fysiskt på plats vid utredningsbesök och via telefon vid telefonintervjuer.
  • Om du tvingas avboka ditt besök med kort varsel på grund av sjukdom eller annan godtagbar anledning kommer du inte debiteras för tolkservicen, detta gäller oavsett om du kommer via remiss från hemregion eller betalar utredningen privat. Däremot hamnar alltid betalningsansvaret för tolken hos dig vid privat finansierad utredning om besöket uteblir eller avbokas utan godtagbara skäl.