Vilka diagnoser kan fastställas vid en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är omfattande om syftar till att identifiera och fastställa en rad olika psykiatriska och neurologiska diagnoser. Bland de vanligaste diagnoserna som kan fastställas genom denna typ av utredning ingår ADHD, autism, Aspergers syndrom och även intellektuell funktionsnedsättning. Utöver dessa neuropsykiatriska tillstånd kan utredningen även identifiera andra viktiga psykiska hälsotillstånd som depression och PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).

Depression är en vanlig psykisk hälsodiagnos som kännetecknas av ihållande nedstämdhet och brist på intresse eller glädje i aktiviteter. PTSD är ett annat tillstånd som kan diagnostiseras och det är ofta relaterat till tidigare trauman eller stressande händelser. Utredningen kan även fastställa närvaron av intellektuell funktionsnedsättning, vilket är en utvecklingsrelaterad diagnos som påverkar en individs intellektuella och adaptiva funktioner.

Det är viktigt att veta att en neuropsykiatrisk utredning endast kan genomföras av ett team av kvalificerade yrkespersoner som inkluderar psykologer och psykiatrer. Denna typ av utredning är avgörande för att förstå en individs unika psykologiska profil och för att erbjuda riktade behandlingsrekommendationer och stödstrategier.