Jag misstänker flera diagnoser, utreds allt på en gång eller tittar ni bara på en diagnos i taget?

Psykologer och läkare vid Bonliva Care tar alltid ställning till ADHD/ADD, autism och begåvningsnivå i samband med att du utreds för neuropsykiatriska diagnoser. Läkaren bedömer även annan samsjuklighet såsom till exempel ångest, depression och missbruk/beroende. Eventuella misstankar om annan outredd psykiatrisk problematik/flera diagnoser framkommer alltid i det neuropsykiatriska utlåtandet.