Vad betyder NPF?

Begreppet NPF är en förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD/ADD och autism definieras alltså inte som psykiatriska sjukdomar utan som medfödda funktionsnedsättningar. Det betyder att personer med ADHD/ADD och/eller autism upplever svårigheter eftersom närmiljön och samhället inte är anpassat efter deras sätt att fungera.