Hur lång tid tar det innan NP utredningen påbörjas?

Bonliva Care har inga vårdköer därför kan din neuropsykiatriska utredning ofta påbörjas inom två veckor från det att vi mottar din remiss/egenanmälan. Om du kommer till oss via remiss från din hemregion behöver du vara medveten om att det kan ta flera veckor för remissen att komma fram till oss, vilket beror på regionernas rutiner.