Jag vill utreda mitt barn men den andra vårdnadshavaren håller inte med. Kan barnet utredas?

Vid barnutredningar krävs alltid samtycke från båda vårdnadshavarna, förutsatt att vårdnaden är delad. Vid ensam vårdnad går det naturligtvis bra om endast vårdnadshavaren som innehar vårdnaden av barnet samtycker till utredningsinsatsen.