Varför behöver ni mina tidigare pedagogiska utlåtanden och journalkopior från Elevhälsan och/eller tidigare vårdgivare?

För att vi på Bonliva Care ska kunna göra en korrekt bedömning behöver vi få en så bred och nyanserad bild som möjligt av personen vi utreder. Genom att inhämta information från tidigare utredningar, barnavårdscentralen (BVC), skolhälsovård, skola och eventuella tidigare vårdgivare såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin samt primärvården kan vi få en ännu tydligare bild av problematiken och därmed göra en bättre diagnostisk bedömning.

Bra att tänka på!

Det kan ibland ta lång tid att beställa ut journalhandlingar, särskilt om de går långt bakåt i tiden, så kontakta gärna tidigare vårdgivare så snart som du mottagit dina kallelser. På så vis kan utredningstiden kortas ner.