ADHD-utredning för barn - Från vilken ålder kan barn utredas för ADHD eller autism?

Autism-och ADHD-utredning för barn kan utföras från åldern cirka 2–3 år och uppåt. För att neuropsykiatrisk diagnos ska ställas vid tidig ålder krävs en ytterst tydlig problematik och barnet måste avvika kraftigt från den förväntade utvecklingen. Mot slutet av förskoletiden är det inte alls ovanligt att barn utreds för neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer om ADHD-utredning för barn här och tveka inte att kontakta oss på Bonliva Care om du är osäker på om ditt barn kan eller bör utredas så hjälper vi dig vidare i processen.