Vad händer efter att ni på Bonliva Care mottagit min eller mitt barns remiss från psykiatrin eller habiliteringen?

Kort efter det att vi mottar din eller ditt barns remiss från psykiatrin, habiliteringen eller BUP skickas en kallelse ut dig med besökstider och information om hur utredningen går till. Ibland skickas även skattningsformulär ut tillsammans med kallelsen.

Du kan alltid kontakta Bonliva Care på 076-000 27 70 om du har frågor eller funderingar inför dina besök.

Bra att veta!

Första vårdkontakten sker inom två veckor från det att Bonliva Care mottar remissen/egenanmälan.

Vid privatfinansierade utredningar återkopplar vi så snart som vi mottagit din egenanmälan. Vid egenanmälan har vi som rutin att inleda med ett bedömningssamtal för att undersöka om en neuropsykiatrisk utredning är motiverad eller inte. Kvarstår misstankar om eventuell diagnos fortsätter utredningen.