Kan vem som helst söka för en NP utredning hos Bonliva Care?

Bonliva Care utreder barn, ungdomar och vuxna från hela Sverige. Vem som helst kan söka för en neuropsykiatrisk utredning till oss men ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken region du tillhör, om du finansierar din utredning privat eller om du remitterats till oss via din hemregion. Läs vad som gäller i just din region genom att klicka här.

Om du söker utredning och inte vill finansiera din utredning själv så behövs en remiss från din hemregion som styrker att du bedömts vara i behov av en neuropsykiatrisk utredning. Oftast är det psykiatrin eller habiliteringen som utfärdar de här remisserna, men vissa regioner godkänner även andra vårdgivare.  

Om du finansierar din utredning med privata medel utgår remisskravet och utredningen kan sätta igång så snart som vi mottagit din egenanmälan.

Blankett till egenanmälan - vuxna

Blankett till egenanmälan - barn

I en del regioner tillämpas även vårdgarantin, vilket innebär att du som patient har rätt till utredning inom 90 dagar. Har du redan väntat i mer än 90 dagar så kan du via det fria vårdvalet begära att din utredning genomförs någon annanstans, exempelvis hos oss på Bonliva Care.  

Har du väntat i mer än 90 dagar?

Ring din hemregion och berätta att du via patientens val och det fria vårdvalet vill att en remiss skickas till oss på Bonliva Care.  

Känner du dig osäker på vad som gäller för just din region eller hur du ska göra för att utredas hos oss,  kontakta gärna oss så hjälper vi dig!