Kan jag välja att betala för en neuropsykiatrisk utredning själv, och på så vis slippa remisskravet från min hemregion?

Ja, det går bra att välja att betala för en neuropsykiatrisk utredning själv och på så vis slippa remisskravet.

Fyll i vår blankett för egenanmälan, även kallad vårdbegäran, och skicka till oss så kontaktar vi dig inom kort med upplägg och kostnadsförslag. Vid egenanmälan har vi på Bonliva Care som rutin att inleda med ett bedömningssamtal för att undersöka om en neuropsykiatrisk utredning är motiverad eller inte. Kvarstår misstankar om eventuell diagnos även efter bedömningssamtalet så fortsätter utredningen enligt den tidigare planen. Den här vägen via egenanmälan gör att du slipper remisskrav från din hemregion.

Priser

En neuropsykiatrisk utredning kostar 31 000 kr om du väljer att finansiera den själv via egenanmälan. För att vara säker på att en utredning verkligen behövs inleds den med en psykologbedömning. Priset för psykologbedömningen är 3000 kr. Om bedömningen kommer fram till att en neuropsykiatrisk utredning är motiverad inleds utredningen och de resterande 28 000 kr debiteras dig.

Söker du blanketten för egenanmälan för barn, hittar du den här.