Mental och personlig coaching

Förbättra din mentala styrka och självkänsla genom coachning från våra erfarna psykologer. Bonliva Care erbjuder personlig coachning för dig som vill identifiera, förstå och övervinna mentala hinder och utveckla sin psykologiska kapacitet. Våra psykologer tar emot dig och finns alltid nära till hands.

Vad är mental coachning?

Mental coachning är som en tränare för ditt sinne. Precis som en idrottstränare hjälper dig att bli bättre på en sport, hjälper en mental coach dig att bli starkare i ditt tänkande och känsloliv. Den här typen av coachning handlar om att hjälpa dig att förstå och hantera dina tankar och känslor bättre. Det kan handla om att du får lära dig hur du hanterar stress, tänker mer positivt, och tar bättre beslut.

Mental coachning använder enkla och effektiva metoder, som att lära sig att vara medveten om nuet (mindfulness) och att förstå hur dina tankar påverkar dina känslor. Det är användbart i många delar av livet, som i jobbet, i skolan, eller bara för att må bättre varje dag.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan hjälpa dig med mental coachning på många olika sätt. Oavsett om du kämpar med dagliga stressfaktorer, vill förbättra dina relationer eller söker personlig utveckling.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

• Hantera stress och ångest

• Karriärutveckling

• Bygga starkare relationer

• Förbättra självkänsla och självförtroende

• Personlig utveckling som hjälper dig att nå dina mål

Genom individuellt anpassad coachning och stöttning kan våra psykologer hjälpa dig att förbättra din mentala styrka.

Hur går det till?

Under ett inledande samtal börjar vi med att skapa en förståelse för dina mål, utmaningar och förväntningar. Därefter utformar vi en personlig plan som är skräddarsydd för dig.

Coachingprocessen innefattar regelbundna möten som kan ske personligen, över telefon eller online. Under samtalen med psykologen kommer du få ta del av strategier, praktiska övningar och olika uppgifter för att främja din utveckling. Det här är en dynamisk process där vi kontinuerligt utvärderar och anpassar oss efter dina framsteg och upplevelser.

Efter varje samtal kommer det att finnas tid för reflektion, vilket ger dig möjlighet att djupare förstå och integrera det du lärt dig. Vi finns även med dig under hela processen och erbjuder stöd och uppföljning mellan sessionerna, till exempel genom e-post eller telefonsamtal.

Vanliga frågor om mental coachning

Vad innebär mental och personlig coachning?

Mental och personlog coaching innebär att du får träffa en professionell samtalscoach som hjälper dig att utveckla psykologiska strategier för att få dig närmare dina mål i livet. En coach kan stötta dig i hur du ska ta dig framåt, dit du vill, både yrkesmässigt och inom ditt privatliv. Det är du tillsammans med till din coach som bestämmer vad er kontakt ska handla om och vad som målsättningen med era samtal.

På vilka sätt kan personlig coachning stärka mina relationer?

Med hjälp av samtal med en coach kan du bli bättre på att hantera problem som uppstår i relationer med personer med din omgivning. Tanken är att samtalen ska kunna bidra till bättre kunskap, självutveckling som ska kunna gynna ditt välmående och sociala relationer.

Hur kan mental coachning förbättra min yrkesmässiga prestation?

Mental coachning kan göra att du lättare och mer effektivt uppnår dina karriärmässiga mål men också hjälpa dig bli bättre på att hantera hinder och problem som du stöter på i ditt arbetsliv.

Vad kan jag förvänta mig av en coachningsamtal hos Bonliva Care?

Du kan förvänta dig dedikerade samtal där du och din coach tillsammans formulerar mål och pratar om strategier som kommer föra dig närmare dina personliga mål inom olika livsområden.