Hur lång tid tar en ADD-/ADHD-utredning?

Varje neuropsykiatrisk utredning är unik och varierar därför i tid. Så hur lång tid en utredning för ADHD/ADD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning tar är svårt att ge ett exakt svar på. Bonliva Cares riktmärke är dock att alla utredningar ska vara avslutade inom 8–10 veckor från det att vi mottar en remiss/egenanmälan, men ofta går utredningarna betydligt snabbare än så. I undantagsfall kan en utredning ta längre tid, till exempel om du blir sjuk och behöver boka om ett eller flera besök eller om nödvändiga journalkopior från andra vårdgivare dröjer.

Väntetid för ADD-/ADHD-utredning

Väntetiden för en ADD-/ADHD-utredning kan variera beroende på region och tillgänglighet på vårdresurser. Det finns områden där väntetiden kan vara flera månader medan det i andra områden kan vara kortare väntetid. Ibland kan det också finnas möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral eller i en annan region för att få kortare väntetid. Generellt sett är det viktigt att tidigt söka hjälp om man misstänker ADD/ADHD för att få en snabbare utredning och eventuell behandling. Läs mer om ADHD-utredning för vuxen, respektive ADHD-utredning för barn.