Hur går en ADD-/ADHD-utredning till?

Hur en ADD-/ADHD-utredning går till varierar lite beroende på frågeställning och vem det är som utför utredningen. De flesta psykologer och läkare jobbar nämligen på lite olika sätt, dock alltid evidensbaserat och i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Gemensamt för de allra flesta utredningar, oavsett om du utreds för ADD, ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk utredning, är att du som patient, vid olika tillfällen, träffar läkare och psykolog.  

Så går läkarbesöken till

Hos läkaren genomförs en läkarbedömning där läkaren ställer frågor om bland annat sjukdomshistoria, sjukdomar inom familjen och aktuella svårigheter. Läkaren utför även en kroppslig undersökning där exempelvis reflexer, balans och blodtryck kontrolleras.    

Så går psykologbesöken till

Under psykologbesöken blir du som patient intervjuad och testad med olika psykologiska test. Ibland används även självskattningsformulär där du får besvara frågor om dig själv. Vid utredning på barn/ungdomar får som regel även vårdnadshavarna ett formulär att fylla i inför eller under besöken. Utöver detta genomförs också en eller flera så kallade anhörigintervjuer, vilket innebär att psykologen intervjuar personer som känt dig sedan lång tid tillbaka, helst från barndomen. Ofta, men inte alltid, är det vårdnadshavare/föräldrar som tillfrågas vid anhörigintervjuer. Vid utredning av barn/ungdom intervjuas även skolan.

Så går den gemensamma bedömningen till

När psykologen och läkaren hämtat in all information, inklusive journalhandlingar från tidigare vårdgivare, görs en gemensam bedömning som psykologen sedan i ett sista steg återger till dig. Under återgivningen får du reda på dina testresultat, läkarens och psykologens gemensamma bedömning, eventuella diagnoser och rekommendationer. Rekommendationerna kan till exempel innefatta medicinsk och/eller psykologisk behandling, arbetsterapeutiska insatser och sådant som vårdnadshavare och/eller du som patient själv kan arbeta med i vardagen för att lindra symptomen. För barn återges även resultaten till vårdnadshavare och skola, förutsatt att vårdnadshavare samtyckt till detta. Även vuxna patienter har rätt att begära separata återgivningar till arbetsgivare och/eller anhöriga.

Läs mer om ADHD-utredning för vuxna, respektive ADHD-utredning för barn. Tveka inte heller att kontakta oss för mer ingående information om en specifik utredning.