Är min patientjournal skyddad eller kan vem som helst läsa den?

Ja, din patientjournal är skyddad. Det är bara vårdpersonal och vårdgivare som är kopplade till din utredning som har tillgång till din patientjournal.

Du kommer få frågan om du samtycker till Sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdpersonal även från andra verksamheter kan ta del av din journal från Bonliva Care, när skäl finns till det. Det innebär också att vårdpersonal från Bonliva Care kan ta del av andra vårdenheters journal, vilket i många fall kan vara en viktig del av kartläggningen i en utredning. Sammanhållen journalföring syftar till att göra vården för patienterna mer trygg och säker, då detta innebär en minskad sannolikhet att vårdpersonal missar väsentlig information om ditt hälsotillstånd.