Vad är bra att tänka på inför en neuropsykiatrisk utredning?

Det här ska du tänka på inför en neuropsykiatrisk utredning

Det är bra om du är utvilad och har ätit inför utredningsbesöken. Att ta med sig ett lättare mellanmål och en dricka är ingen dum idé, men undvik gärna kaffe eller energidryck. Det kan också vara bra att skriva ner viktiga saker som känns viktiga att få fram under utredningsbesöken. Exempel på bra frågor att fundera kring/skriva ner.

  • Vilka svårigheter upplever du/barnet i vardagen idag?
  • Vad får dig att tro att du/ditt barn har en eller flera diagnoser?
  • För äldre ungdomar/vuxna: Hur såg ditt fungerande ut under barndomen? Hade du svårt för vissa saker, och i sådana fall vad?  
  • Hur fungerar/fungerade skolgången?  
  • Hur ser omgivningen (vänner, familj, skola och arbete) på ditt/ditt barns sätt att fungera?  
  • Har du/ditt barn fått kommentarer rörande dina/sina beteenden/svårigheter? Vad har sagts då?