Stress och utmattning

Låt en psykolog hjälpa dig att hantera stress och utmattning på ett hållbart sätt. Våra psykologer skräddarsyr en behandling för dig som besväras av ohälsosam stress eller utmattningssyndrom.

Boka tid med våra psykologer

Om stress och utmattning

Stress och utmattning är vanliga hälsoproblem som kan uppstå av olika anledningar, inklusive arbetsrelaterade stressfaktorer, personliga utmaningar och livshändelser. Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom dina symptom för att få bästa möjliga behandlingen mot stress eller utmattningssyndrom.

Symptom

Stress och utmattning kan visa sig på olika sätt och påverka både din fysiska och mentala hälsa. Vanliga symptom inkluderar:

 • Fysiska symptom: Trötthet, sömnproblem, huvudvärk, muskelspänningar och magbesvär
 • Mentala symptom: Ångest, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter
 • Känslomässiga symptom: Irritabilitet, överväldigande känslor och bristande motivation

Behandling mot stress och utmattningssyndrom

För en lyckad behandling mot stress och utmattning är det viktigt att du förstår vad det är som orsakar dina besvär, så att du kan bromsa och minska besvären. Om du upplever att du inte kan hantera stressen på egen hand eller misstänker att du drabbats av utmattningssyndrom, finns det hjälp att få. Ofta inkluderar behandlingen psykologisk behandling till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra psykologer hjälper dig med såväl stresshantering som behandling mot utmattningssyndrom. Vi skräddarsyr en behandling för dig.

När ska jag söka vård?

Du bör söka vård om du misstänker att du har drabbats av utmattningssyndrom eller upplever att du behöver hjälp med din stress och får ångest, sömnproblem eller hjärtklappning. Det är viktigt att du söker hjälp i tid, eftersom stressrelaterade problem kan ta lång tid att återhämta sig från.

Tveka inte att kontakta oss om du har problem relaterade till stress och utmattning samt vill diskutera behandling.

Vad kan jag göra själv?

Att hantera stress och utmattning börjar ofta med att ta ansvar för sin egen hälsa och välmående. Det finns flera effektiva strategier och egenvårdsåtgärder vid stresshantering som du kan använda för att hantera och förebygga stress i din vardag.

 • Sömn: Se till att få tillräckligt med sömn varje natt. En god natts sömn är avgörande för att återhämta sig från stress och utmattning.
 • Regelbunden motion: Fysisk aktivitet har bevisats vara ett kraftfullt verktyg för att minska stress. En daglig promenad eller regelbunden träning kan hjälpa dig att slappna av och förbättra ditt humör.
 • Djupandning: Lär dig djupandningsövningar för att snabbt reducera stress och ångest.
 • Meditation och mindfulness: Öva mindfulness och meditation för att lära dig att hantera negativa tankar och känslor.
 • Sätt gränser: Lär dig att säga nej när du behöver det och sätt gränser för arbete och privatliv.
 • Fritid och nöje: Gör tid för aktiviteter som du njuter av och som ger dig avkoppling.
 • Dela med dig: Prata med nära vänner eller familjemedlemmar om dina känslor. Att dela dina bekymmer kan minska stressens börda.
 • Balanserad kost: Ät en hälsosam och balanserad kost för att ge din kropp de nödvändiga näringsämnena den behöver.

Vanliga frågor om

Stress och utmattning

Vad är stress?

Stress är en naturlig och oundviklig del av livet. Det är kroppens sätt att reagera på utmaningar och påfrestningar. När du ställs inför en stressig situation, aktiveras din kropp i en "kamp eller flykt"-respons. Detta innebär att ditt hjärta slår snabbare, dina muskler spänns och du blir mer alert. Dessa fysiska reaktioner är kroppens sätt att hjälpa dig att möta hot och faror. Stress kan vara positivt när det ger dig den extra energi och motivation du behöver för att klara av utmaningar. Till exempel kan det hjälpa dig att prestera bra på arbete eller i idrott. Det blir dock ett problem när stressen blir överväldigande och långvarig, vilket kan leda till negativa konsekvenser för din hälsa och välmående. Då kan du behöva hjälp mot din stress.

Vad orsakar stress?

Vad som orsakar stress kan variera från person till person och inkluderar olika faktorer som påverkar ens liv. Det kan vara arbetsrelaterad stress, personliga problem, relationssvårigheter och livsförändringar.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är ett tillstånd av extrem trötthet, emotionell utmattning och minskad prestation. Det kan uppstå som ett resultat av långvarig och överväldigande stress. Människor med utmattningssyndrom kan känna sig helt uttömda, fysiskt och mentalt, och har svårt att fungera normalt i vardagen.

Vad orsakar utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom orsakas ofta av en kombination av faktorer, inklusive långvarig och överväldigande stress, bristande återhämtning, och brist på stöd. Arbetsrelaterad stress, höga krav på jobbet, och obalans mellan arbete och fritid är vanliga bidragande faktorer.