Psykologisk behandling för barn och ungdom

Vi erbjuder beprövade psykologiska behandlingar för barn med bland annat ångest, stress, depression och andra besvär.

  • Snabb hjälp - inga väntetider
  • Psykologisk behandling digitalt eller på plats
  • Unik behandlingsplan utifrån dina behov
  • 45 minuter långa sessioner
  • Från 1 250 kr per tillfälle

Hur kan vi hjälpa ditt barn?

Vi erbjuder beprövade psykologiska behandlingar för de flesta sökorsaker.

Sessionslängden och antalet träffar i behandlingen kan se olika ut, beroende på vad du söker för åt ditt barn och den behandlingsmetod som er psykolog arbetar med.

Vanligtvis är sessionstiden 45 minuter och en behandlingsserie består av 8-20 träffar. I vissa fall krävs det färre samtal för att ditt barnska ha uppnått ett bättre välmående, i andra fall kan det ta längre tid. Hur ni vill att ert upplägg ska se ut är något som ni bestämmer i samråd med ditt barns psykolog.

Ditt barnkan träffa psykolog via vår digitala plattform/app eller genom fysiskt möte på mottagning.

Boka tid med psykolog
Integration icon

Stress & utmattning

Låt en psykolog hjälpa ditt barn att hantera stress och utmattning på ett hållbart sätt
Läs mer
Integration icon

Depression

Arbeta med en psykolog för att lindra symtomen och navigera mot ett bättre tillstånd.
Läs mer
Integration icon

Ångest

Få stöd och verktyg för att hantera och minska ditt barns ångest med hjälp av en psykolog.
Läs mer
Integration icon

Trauma och PTSD

Bearbeta trauman och minska symtomen av PTSD i ett säkert och stödjande sammanhang.
Läs mer
Integration icon

Familjeterapi

Förbättra era relationer eller hitta balans i familjen genom professionell vägledning.
Läs mer
Integration icon

Missbruk

Hitta styrkan att övervinna missbruk med stöd och hjälp från en erfaren psykolog.
Läs mer
Integration icon

Coachning

Förbättra ditt barns självförtroende och självkänsla genom coachning från våra erfarna psykologer.
Läs mer
Integration icon

Fobier

Tillsammans med en psykolog kan ditt barn möta och övervinna sina fobier på ett tryggt sätt.
Läs mer

Vanliga frågor om psykologisk behandling för barn och ungdomar

Vad innebär psykologisk behandling?

Psykologisk behandling, ofta kallad terapi eller samtalsterapi, är en behandlingsmetod där en legitimerad psykolog eller utbildad terapeut använder samtal och olika tekniker för att hjälpa individer att förstå och hantera sina tankar, känslor och beteenden. Detta kan inkludera metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, eller familjeterapi, beroende på individens specifika behov och problematik.

Hur länge varar en psykologisk behandling?

Längden på en psykologisk behandling varierar beroende på individens unika behov och de mål som sätts upp tillsammans med psykologen. Vissa kortvariga terapiformer som KBT kan vara i några veckor till några månader, medan andra, mer djupgående terapiformer kan pågå längre. Det är viktigt att ha en öppen dialog med din psykolog om förväntningar och framsteg.

Hur vet jag om mitt barn behöver psykologisk behandling?

Psykologisk behandling kan vara till hjälp om ditt barn upplever emotionella svårigheter, ångest, depression, relationsproblem, beteendemässiga problem, eller andra utmaningar som påverkar livskvaliteten. Det är också ett användbart verktyg för personlig utveckling och självkännedom. Om du känner dig osäker, kan du börja med att prata med ditt barns vårdgivare eller en psykolog för att få vägledning.

Vilka är de vanligaste formerna av psykologisk behandling?

De mest förekommande formerna av psykologisk behandling är kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden; psykodynamisk terapi, som utforskar hur tidigare erfarenheter påverkar nuvarande beteende; och interpersonell terapi, som fokuserar på att förbättra kommunikation och relationer. Andra metoder kan inkludera mindfulness-baserad terapi, och systemisk terapi (familjeterapi). Valet av terapiform beror på individens behov och problematik.