Vad gör jag om jag inte är nöjd med utredningen eller utredningsresultatet?

Om du som patient eller vårdnadshavare är missnöjd med din neuropsykiatriska utredning eller utredningsresultatet ska du alltid i första hand kontakta utredningsansvarig psykolog. Om ny väsentlig information framkommer från din sida görs en ny gemensam bedömning av läkare och psykolog och vid behov korrigeras det neuropsykiatriska utlåtandet. Om ingen ny eller avgörande information tillkommer och varken läkare eller psykolog anser att utredningens slutsatser behöver korrigeras återförs beslutet till dig.

Om missnöjet kvarstår hänvisas du till Bonliva Cares verksamhetschef som tar över ärendet. En förnyad bedömning är alltid möjlig, däremot kan kostnadsansvaret variera beroende på region samt hur utredningsinsatsen ursprungligen finansierats.  

Vid missnöje kontakta verksamhetschef per epost: benedicte.good@bonlivacare.se