Kan det neuropsykiatriska utlåtandet användas som intyg vid ansökan om bidrag/ersättning från Försäkringskassan?

Det neuropsykiatriska utlåtandet kan användas i kontakt med Försäkringskassan men inte som intyg vid ansökan om vårdbidrag, aktivitetsersättning eller sjukersättning. På Bonliva Care ingår alltid läkarintyg vid ansökan om vårdbidrag, men bara om du som vårdnadshavare efterfrågar ett sådant. Övriga läkarintyg samt längre beskrivande intyg från psykologen bekostas privat. Kortare psykologintyg som endast anger tidpunkt för utredningen och aktuell diagnostik är kostnadsfria.