Stress är en naturlig del av livet och det är kroppens sätt att reagera på hot eller krav. Tillfällig och kontrollerbar stress är helt ofarligt och kan stundtals till och med leda till att vi presterar bättre och ger oss extra energi. Ihållande stress, vilket innebär att vi går längre perioder med en hög stressnivå utan möjlighet till återhämtning, kan däremot vara skadligt för oss. Därför är det viktigt att förstå och känna igen symtom på stress och lära sig hantera stress på rätt sätt och undvika allvarliga fysiska och psykiska hälsoproblem som kan uppstå på grund av långvarig stress.  

Här kan du läsa om vanliga tecken på stress, hur de kan påverka vardagen och vad du kan göra för att hantera dem.

Vanliga fysiska symtom

Stress kan visa sig genom flera fysiska tecken, inklusive:

 • Huvudvärk: Vanligtvis spänningshuvudvärk.
 • Muskelvärk eller spänningar: Oftast i nacke och axlar.
 • Uppvarvning: svårigheter att slappna av och komma ner i varv.
 • Trötthet: En känsla av utmattning som inte försvinner med vila eller sömn.
 • Förändringar i sömnvanor: Svårigheter att somna, sova oroligt eller vakna tidigt.

Vanliga psykologiska symtom

De psykologiska effekterna kan vara lika skadliga som de fysiska:

 • Ångest: Känsla av oro eller fruktan som inte är kopplad till någon specifik orsak.
 • Långvarig nedstämdhet eller tappat intresse för aktiviteter.
 • Irritation: Lätt att bli irriterad eller arg över småsaker.
 • Koncentrationssvårigheter: Problem med att fokusera på uppgifter eller att komma ihåg information.

Vanliga beteendemässiga symtom

Vårt beteende kan också påverkas på flera sätt, som till exempel genom:

 • Ändrade matvanor: Överätning eller minskat intresse för mat.
 • Ökad användning av alkohol eller droger: Som ett sätt att hantera stress.
 • Social isolering: Dra sig undan från sociala kontakter och aktiviteter.
 • Problem med tidsförvaltning: Svårigheter att hålla tider eller slutföra uppgifter.
 • Undvikande: undvikande av platser/situationer som man vanligtvis sökt sig till eller sätt fram emot  

Långsiktiga konsekvenser av obehandlad stress

Att inte hantera stress på ett effektivt sätt kan få allvarliga långsiktiga konsekvenser för både den fysiska och mentala hälsan. Långvarig stress kan leda till hjärtsjukdomar, högt blodtryck och till och med diabetes på grund av dess påverkan på kroppen. Dessutom kan våra relationer påverkas negativt, vilket resulterar i problem i både personliga och professionella sammanhang. Vår arbets- och skolprestation kan också försämras, vilket gör det svårt att uppnå våra mål och uppfylla våra ansvarsområden. Därför är det viktigt att inte bara förstå och hantera de omedelbara symtom på stress utan också att arbeta mot en långsiktig lösning och använda sig av hjälpsamma strategier för att hantera stress.  

Tips för hantering av stress

Det är viktigt att införa sunda vanor och strategier i vardagen. Här är några exempel:

 • Avslappningstekniker och djupandningsövningar, meditation och yoga kan hjälpa till att minska stressnivåerna och främja ett lugnare sinne.
 • Effektiv tidsplanering och att sätta realistiska mål kan också minska känslan av överväldigande och öka vår förmåga att hantera dagliga utmaningar.
 • Regelbunden fysisk aktivitet, såsom promenader, löpning eller simning, har visat sig minska och förbättra allmänhälsa.
 • Att söka professionell hjälp i form av terapi eller rådgivning när du känner att du inte kan hantera den på egen hand.

Att söka hjälp

Om du upplever att stressen blir överväldigande och svår att hantera på egen hand, är det viktigt att söka hjälp. Det kan vara från en nära vän, familjemedlem eller en professionell. Professionell hjälp kan inkludera att prata med en psykolog och/eller ta del av självhjälpsstrategier.  

Det är inget tecken på svaghet att be om hjälp; det är en del av att ta hand om din hälsa. Kom ihåg att tidigt agerande kan förhindra att utveckla allvarligare hälsoproblem. Vi på Bonliva Care finns här för dig och erbjuder behandling mot stress på ett hållbart sätt.

Önskar du komma i kontakt med psykolog för stress eller andra besvär?

Klicka här för att komma till våra psykologer

Läs mer om alla våra tjänster och behandlingar här.

Bonliva Care erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna och psykologisk samt medicinsk behandling. Våra mottagningar har korta köer och vi tar emot patienter från hela Sverige – antingen via privat finansierad utredning/behandling eller genom remiss från hemregionen.

Sarah Camejo är PLA-psykolog (psykolog med psykologiskt ledningsansvar). Hon arbetar främst med att säkerställa kvalitén och med att utveckla den kliniska verksamheten på Bonliva Care.