Skapa en inkluderande arbetsplats: Praktiska råd till dig som arbetsgivare

Skapa en inkluderande arbetsplats: Praktiska råd till dig som arbetsgivare

Att komma till en ny arbetsplats kan vara tufft för vem som helst, oavsett funktionsförmåga. Vi frågar Ann Bäckman Barbäck, legitimerad psykolog och psykoterapeut på Bonliva Care, vilka anpassningar som kan göras på arbetsplatsen för att bättre ta tillvara på medarbetarnas olika behov och förmågor. Hur skapas goda förutsättningar så alla kan vara med och bidra?


Vad kan en chef konkret göra för att ta hänsyn till – och dra nytta av – alla medarbetares individuella styrkor och behov?

  • Prata med dina medarbetare! Fråga dem vad de själva anser att de är bra på och vad de tycker är svårt och anpassa sedan arbetsuppgifterna därefter. De allra flesta individer vet faktiskt vari deras styrkor respektive svagheter ligger.  
  • Möjliggör, om möjligt, flexibla lösningar rörande var och när arbetet ska utföras. Vissa jobbar exempelvis bäst hemifrån (där kollegor och yttre störningsmoment kan minimeras) eller tidiga morgnar/sena kvällar.
  • Uppmuntra och möjliggör friskvård, gärna under arbetstid! Fysisk aktivitet förbättrar de kognitiva funktionerna i hjärnan och bidrar bland annat till en förbättrad koncentrationsförmåga, stabilare humör och en ökad mental uthållighet.
  • Generellt är det som är bra för den som har en funktionsvariation, oftast bra för alla medarbetare.
  • Följ upp hur det fortskrider och hur det fungerar för den enskilda medarbetaren med funktionsvariation, men inte i grupp inför alla medarbetare.
  • Sedda och bekräftade människor växer!

För mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar rekommenderas hemsidorna www.attention.se, autismforum.se och autism.se


Vill du boka ett bedömningssamtal för ditt barn/ungdom eller dig själv?

Ladda ner och gör en egenanmälan för barn

Ladda ner och gör en egenanmälan för vuxen

Är du intresserad av att veta mer om hur en neuropsykiatrisk utredning går till eller söker du svar på någon annan fråga?  

Vi har samlat svaren på många av de vanligaste frågorna kring NPF-utredningar, diagnoser och svaren på dessa. Du hittar även information om Bonliva Care, hur vi arbetar och vad du som patient kan förvänta dig.