Familjeaktiviteter för sommaren: Att engagera barn med NPF

Familjeaktiviteter för sommaren: Att engagera barn med NPF
Halvvägs genom sommarlovet står familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism och ADHD, inför både utmaningar och möjligheter. Rebecca Holmqvist som är legitimerad psykolog delar värdefulla tips för att hantera dessa utmaningar och stärka samhörigheten inom familjen.

Anpassa sommarlovet för barn med NPF

Använd hjälpmedel för rutiner och varva aktiviteter

Sommarlovet kan kännas överväldigande för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism och ADHD. Att hitta en balans mellan barnets behov och familjens önskan att delta i sommaraktiviteter är nyckeln, samtidigt som det är viktigt att göra det möjligt för barnet att delta i fler aktiviteter.  

För barn med autism kan rutinbrott, nya aktiviteter eller miljöer vara särskilt utmanande. Att återanvända kända aktiviteter eller göra noggranna förberedelser med visuella hjälpmedel och konkreta listor kan hjälpa till att underlätta dessa övergångar.  

För barn med ADHD kan förlusten av vardagsrutiner också vara en utmaning. Det är viktigt att ha en tydlig och balanserad daglig rutin som blandar roliga aktiviteter med tydliga vilopauser. Använd även här bildstöd för att visa rutinerna.

Behåll viktiga rutiner och planera in vila

Det är viktigt att ha flexibla planer för dagarna eller veckorna, med alternativ för olika väderförhållanden. Plan A kan vara för soliga dagar, medan Plan B kan vara för dagar med sämre väder. Försäkra att alla detaljer är tydligt kommunicerade för att minimera stress och missförstånd som kan leda till konflikter, och om det är möjligt, diskutera öppet med barnet om planerna så de känner sig delaktiga.

“Det är viktigt att respektera hur ditt barn fungerar och att släppa dina egna förväntningar på hur saker 'borde' vara.”

Sänk förväntningarna och kraven

Det är viktigt att respektera hur ditt barn fungerar och att släppa dina egna förväntningar på hur saker 'borde' vara. Många barn med autism trivs till exempel med att spendera mycket tid hemma. För barn med ADHD kan det vara en utmaning att både hitta passande aktiviteter och att få tillräckligt med vila. Kom ihåg att också ta hand om din egen återhämtning; prioritera den och försök att sänka kraven på dig själv där det är möjligt.

Här är några konkreta råd för att planera en njutbar sommar för barn med NPF:

  1. Förberedelser: Använd visuella hjälpmedel som kalendrar eller bildstöd för att förklara sommarens scheman. Bra verktyg är att ha dessa sju frågor besvarade för allt som sker: Vad, varför, med vem, när, hur länge, hur, vad behövs, vad händer sedan.
  1. Schemaläggning: Planera in återhämtningstid och undvik att boka för många aktiviteter.
  1. Upprätthålla rutiner: Bibehåll viktiga dagliga rutiner såsom mat- och sovtider så mycket det går under sommarlovet.
  1. Anpassa kraven: Modifiera eller välj bort sommaraktiviteter som är för utmanande. Skapa en trygg miljö där barnet kan dra sig tillbaka om det blir för överväldigande.
  1. Förutsägbara händelser: Ha en plan B för oförutsedda händelser, som kan innefatta skärmtid eller en tyst plats att dra sig tillbaka till.

För fler tips och råd om hur du planerar en anpassad och njutbar sommar för ditt barn med NPF, besök Nytida's Kasper Kollo, som erbjuder specialanpassade läger för barn och unga vuxna med autismspektrumtillstånd och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Sarah Camejo är PLA-psykolog (psykolog med psykologiskt ledningsansvar). Hon arbetar främst med att säkerställa kvalitén och med att utveckla den kliniska verksamheten på Bonliva Care.