Depression – Symtom och tecken på att du är deprimerad

Depression – Symtom och tecken på att du är deprimerad

Det är vanligt att känna sig ledsen eller nedstämd och det händer alla ibland, men om du känt så här under en längre tid utan att det gått över, kan det vara tecken på att du är deprimerad. Symtomen kan variera från person till person, men det är vanligt att några av tecknen nedan yttrar sig:  

  • Du kan känna känslor av sorg, tomhet eller hopplöshet som är ihållande och påverkar ditt dagliga liv. Du har tappat intresset eller glädjen för aktiviteter som du tidigare tyckt om.
  • Du kan oftare känna dig irriterad och frustrerad, även över små saker.
  • Du kan känna dig trött och energilös.  
  • Du kan drabbas av sömnproblem, inklusive svårigheter att somna eller problem med att du sover för mycket.  
  • Du kan uppleva förändringar i din aptit eller vikt, t.ex. viktminskning eller viktökning utan att du aktivt försökt.  
  • Du kan känna ångest eller rastlöshet.  
  • Du kan känna skuld eller känslor av värdelöshet, överdriva misstag eller klandra dig själv för saker som inte ens är ditt fel.  
  • Du kan få svårt att koncentrera dig eller fatta beslut.  
  • Du kan få tankar på döden eller självmord.

Att lära sig att känna igen tecken på depression är avgörande för att söka hjälp och påbörja en väg mot återhämtning. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om du upplever några av dessa symtom så innebär det inte nödvändigtvis att du är deprimerad. För att få en diagnos krävs att man har flera symtom samtidigt och att de är av sådan grad att man har svårt att fungera som vanligt i vardagen.  

Behandling

Depression är ett allvarligt tillstånd, men med rätt stöd är det möjligt att hitta vägar till återhämtning och förbättrad livskvalitet. Om du misstänker att du lider av depression finns det hjälp att få. Vi på Bonliva Care erbjuder psykologisk behandling vid depression, och finns för att stötta hela vägen mot tillfrisknande. Våra psykologiska behandlingar grundar sig i vetenskaplig forskning, inkluderar metoder såsom KBT (kognitiv beteendeterapi) och andra terapiformer – våra behandlingar individanpassas efter dina behov.

Önskar du komma i kontakt med psykolog för stress eller andra besvär?

Klicka här för att komma till våra psykologer

Läs mer om alla våra tjänster och behandlingar här.

Bonliva Care erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna och psykologisk samt medicinsk behandling. Våra mottagningar har korta köer och vi tar emot patienter från hela Sverige – antingen via privat finansierad utredning/behandling eller genom remiss från hemregionen.