Bonliva Care sponsrar Mental Health Run 2022

Bonliva Care sponsrar Mental Health Run 2022

Vi kan i år presentera att Bonliva Care sponsrar Mental Health Run, och precis som vi så främjar och hyllar Mental Health Run allas olikhetermed ett lopp där alla ska kunna delta, oavsett bakgrund. Det tycker vi är fantastiskt!
 
Vi brinner för arbetet med psykisk ohälsa och kämpar för att normalisera neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det är viktigt att våga uppmärksamma och prata om diagnoser som ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Genom evenemang som Mental Health Run skapas goda förutsättningar för vidare dialog.

Vi vet också att mer forskning kring neuropsykiatriska diagnoser är otroligt viktigt för vår patientgrupp och deras anhöriga. Därför känns det extra bra att allt överskott från vårt sponsorskap går till Fonden för Psykisk Hälsa och att vi därmed stöttar deras viktiga arbete.

Inför årets Mental Health Run kommer vi kraftsamla och bjuda in alla medarbetare från våra mottagningar i Stockholm, Falun och Norrköping, samt medarbetarna från moderbolaget Bonliva som de senaste tre åren sponsrat loppet.

Vi ser fram mot den 1 oktober och hoppas på att få träffa dig där!

När: 1 oktober
Var:
Stockholm, Djurgårdsbrunnsviken
Hur: 5 km lättlöpt/lättgången bana

Läs mer

Mental Health Run, mentalhealthrun.se

Fonden för Psykisk Hälsa, fondenpsykiskhalsa.se

Sarah Camejo är PLA-psykolog (psykolog med psykologiskt ledningsansvar). Hon arbetar främst med att säkerställa kvalitén och med att utveckla den kliniska verksamheten på Bonliva Care.